Teollisuuden t&k-toiminta vihdoin kasvuun

Elinkeinoelämä EK:n investointitiedustelun mukaan teollisuuden Suomeen kiinteät investoinnit kasvoivat viime vuonna voimakkaasti, mutta kuluvana vuonna niiden odotetaan kääntyvän laskuun. Lasku johtuu ennen kaikkea muutamien suurten teollisuuskohteiden valmistumisesta. Sen sijaan tutkimus- ja tuotekehityspanokset ovat pääsemässä kasvuun kuluvan vuoden aikana.

Teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on ollut pitkään voimakkaassa laskussa. Viime vuonna kehitys tasaantui, ja alkaneena vuonna Elinkeinoelämä EK:n investointikyselyn mukaan  t&k-toiminnan ennustetaan kääntyvän vihdoin kasvuun.

T&k-menot kasvavattänä vuonna EK:n kyselyn mukaan noin neljällä prosentilla hieman yli 2,9 miljardiin euroon. Kokonaisinvestoinnit, joihin on luettu mukaan myös t&k-menot, olisivat tänä vuonna vähän yli 7,0 miljardia euroa, eli lähes neljä prosenttia viime vuotta matalammalla.

Teollisuuden tutkimus- ja tuotekehityskulut vuosina 2000 – 2018e, imiljoonaa euroa.

Loppusyksyllä 2017 tehtyyn investointitiedusteluun vastasi 307 yritystä, jotka työllistivät Suomessa runsaat 130 000 työntekijää.

Lukumääräisesti enemmistö tiedustelun vastaajayrityksistä ennustaa tuotantoinvestointeihinsa yhä kasvua vuonna 2018. Esimerkiksi suomalaisen elektroniikka- ja sähköteollisuuden kiinteiden investointien arvo oli toissa vuonna 564 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 investointien arvioitiin kasvaneen lievästi ja kuluvana vuonna kasvun odotetaan yhä hieman kiihtyvän. Investointien arvoksi arvioidaan tänä vuonna noin 640 miljoonaa euroa.

Kone- ja metallituoteteollisuuden investoinnit olivat toissa vuonna 786 miljoonaa euroa. Tiedustelun ennakkotiedon mukaan ne kasvoivat viime vuonna selvästi, eli noin 980 miljoonaan euroon. Tänä vuonna kasvu jatkuisi, ja investointien arvo kohoaisi noin 1,1 miljardiin euroon.

Koko teknologiateollisuuden kiinteät investoinnit olivat vuonna 2016 Tilastokeskuksen mukaan 1 560 miljoonaa euroa. Tiedustelun mukaan investoinnit kasvoivat viime vuonna selvästi. Kasvun odotetaan jatkuvan myös tänä vuonna ja investointien arvon odotetaan olevan noin 2,2 miljardia euroa.

Suomen koko teollisuuden investointien arvo nousi viime vuonna lähes 19 prosentilla noin 4,5 miljardiin euroon, josta se laskisi EK:n mukaan alkaneena vuonna runsaalla kahdeksalla prosentilla vähän yli 4,1 miljardiin.Tälle vuodelle suunniteltujen investointien tärkeimmäksi syyksi yritykset ennakoivat EK:n iuvestointikyselyn mukaan kapasiteetin laajentamisen.

LISÄÄ: EK:n investointitiedustelu (LINKKIm pdf) ja kaaviot (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Micronova, Aalto ja VTT.

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusinta tietoa   – Lue tästä ilmaiseksi!