Tämä anturi aktivoi senioreita liikkumaan – älyrollaattori

VTT ja Orton tutkivat anturilla varustetun älyrollaattorin teknologian hyötyjä ja vaikutuksia seniorien liikkumisen motivoinnissa. Suomen Akatemian rahoittamassa MoveRoll-hankkeen lähtökohtana on, että pienelläkin liikuntamäärän lisäämisellä voi olla merkittävä vaikutus senioreiden hyvinvointiin.

Hankkeeseen kuuluu olennaisesti uusimmalla anturitekniikalla varustettu älyrollaattori, jonka keräämien tietojen avulla voidaan seurata seniorin hyvinvointia, kuntoa ja terveydentilaa.

Konseptia testataan käytännössä rollaattoria arkielämässä käyttävien henkilöiden kanssa noin vuoden ajan. Ensimmäisiä tuloksia älyrollaattorin käytöstä pyritään saamaan tulevan syksyn aikana. Hanke on kaksivuotinen, ja se päättyy vuoden 2019 lopussa.

Älyn tavalliseen rollaattoriin tuovat siihen lisätyt, erilaisia toimintoja mittaavat anturit sekä palvelukonsepti, joka kerää tietoa esimerkiksi kuljetusta matkasta ja päivittäisestä tai viikoittaisesta liikkumistavoitteesta sekä antaa palautetta yksilöllisen tavoitteen saavuttamisesta myös pidemmältä seurantajaksolta.

”Palvelukonseptissa otetaan huomioon seniorien erityistarpeiden lisäksi hoitohenkilökunnan, kuten fysioterapeuttien, ja läheisten näkökulmat. Näin osapuolet voivat tarvittaessa reagoida jo aikaisessa vaiheessa, esimerkiksi jos liikkuminen jää kauas tavoitteesta, normaaliin päivärytmiin tulee muutoksia tai rollaattorilla ei olekaan jonain päivänä liikuttu” , toteaa professori Heikki Hurri Ortonilta.

’’Uudet teknologiasovellukset edistävät itsenäisen ja aktiivisen elämän jatkumista, ennaltaehkäisevät vaaratilanteita ja lykkäävät raskaiden palvelujen tarvetta”, sanoo johtava tutkija Mark van Gils VTT:ltä.