Kaupunkien IoT-pilottiverkot Ouluun ja Tampereelle

Oulun ja Tampereen Cityiot-hanke lähtee liikkeelle pilottiverkoista, joiden kautta yritykset voivat testata tuotteitaan sekä hyödyntää niitä tutkimus- ja kehitystyössään. Yhteistyöhön halutaan edelleen uusia teknologiakehittäjiä, sovelluskehittäjiä sekä palvelukehittäjiä.

Pilottien kautta saatava IoT data kerätään yhteiselle alustalle, josta se on käytettävissä avoimen rajapinnan kautta. Esimerkiksi Oulun kaupungin tavoite on kehittää kaupungin julkisten rakennusten ylläpitoa ja elinkaaren hallintaa IoT -teknologian avulla.

Oulun pilottikohteina toimivat Pikku-Iikan päiväkoti, Talvikankaan koulu sekä Ritaharjun monitoimitalo.  Yritykset voivat käyttää pilottikohteita testialustoina IoT-antureita tuotekehityksessä sekä kerätyn IoT -datan soveltamisesta uusiksi palvelutuotteiksi.

Tampereella CityIot pilottikohteena toimii Viinikan alue, johon rakennetaan kolmansille osapuolille avoin IoT-testiverkko. Verkon rakentamisessa hyödynnetään katuvalaisinverkkoa. Lisäksi Smart Tampere-ohjelman kautta käytettävissä myös muita vastaavia pilottikohteita.

Hervannan alueella on mahdollisuus kehittää ja testata uusia 5G-palveluja avoimessa pilvipohjaisessa verkossa. Hiedanrannan alueella tullaan puolestaan panostamaan myös erilaisiin IoT-ratkaisuja ja digitaalisuutta hyödyntäviin energiansäästöratkaisujen pilotointiin.

CityIoT/6Aika-hankkeen päärahoitus on Euroopan aluekehitysrahastosta, jota kanavoi Uudenmaan liitto. Hanketta ovat toteuttamassa Oulun yliopisto, Oulun ja Tampereen kaupungit, Oulun ammattikorkeakoulu sekä TTY-säätiö.

LISÄÄ: CityIoT/6Aika-hanke (LINKKI)

Kuva: Nettisivu www.cityiot.fi