Viestintävirasto tuo kuidulle enimmäishinnat

Viestintävirasto aikoo vauhdittaa kuituverkkojen käyttöä alennuttamalla kuidun tukkuhintoja 28–80 prosenttia. Samalla virasto asettaa Elisalle, DNA:lle ja Telialle enimmäishinnat. Liian korkeat kilpailijoilta perittävät tukkuhinnat ovat estäneet viraston mukaan kilpailun.

Suuret laajakaistaoperaattorit DNA, Elisa ja Telia vastaavat lähes 90 prosentista Suomen tilaajayhteysmarkkinoista. Virasto asettaa niille kuitutilaajayhteyksiä koskevat enimmäishinnat seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Asetettavilla hinnoilla tavoitellaan viraston mukaan parempia kilpailumahdollisuuksia laajakaistamarkkinoilla.

Kaikkien ns. huomattavan markkinavoiman yritysten tulee tarjota säänneltyjä tukkutuotteita toisille teleyrityksille syrjimättömin ja avoimin ehdoin.  Kilpailevilta teleyrityksiltä perittävät tukkuhinnat tulevat viraston mukaan alenemaan 28–80 prosenttia.

Samalla Viestintävirasto keventää perinteisten kuparitilaajayhteyksien sääntelyä.  Kupariverkoilla palvellaan edelleen laajaa väestöpohjaa, mutta kysyntä on vähenemässä, eikä kupariverkkoihin enää investoida kuten aiemmin.  Sääten leventämisen taustalla ovat myös pitää kuparitilaajayhteyksien hinnat vakaina myös lähitulevaisuudessa.

LISÄÄ: Viestintäviraston HMV-päätökset (LINKKI)

Kuvituskuva: Sonera/Telian kuitu