Teollisuuden digiohjelmalle uusi vetäjä

Innovaatioyhteisö Dimeccin Intelligent Industry ohjelman vetäjäksi on nimitetty Antti Karjaluoto. Hänen Disruptive Renewal Officer -nimike kuvaa hyvin digitalisaation suuria mahdollisuuksia suomalaisessa teollisuudessa.

Dimeccin palvelukseen Antti Karjaluoto siirtyy Accenture Researchista, missä hän vastasi digitaaliseen murrokseen ja siirtymään liittyvästä tutkimuksesta ja analyysista globaalisti.

”Uudet teknologiat, toimialarajojen hämärtyminen, muuttuvat liiketoimintamallit ja asiakasodotukset sekä uudet ketterät kilpailijat muokkaavat teollisuutemme toimintaympäristöä ennennäkemättömällä tavalla. Yrityksille haasteena on,että tämä kaikki tapahtuu yhtäaikaisesti”, maalaa Antti Karjaluoto teollisuuden digitalisoitumisen kokonaiskuvaa.

Karjaluodon mukaan pelkkä innovatiivisuus ei kuitenkaan enää riitä. ”Kilpailuedun ylläpitämiseksi yritysten on myös itse muokattava markkinoita ja otettava loikkia kohti avautuvia mahdollisuuksia. Uudessa roolissani pyrin yhdessä asiakasyritysten kanssa etsimään, integroimaan ja skaalaamaan disruptiivisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan luoda uutta liiketoimintaa”, linjaa Karjaluoto.

Uutta luova ekosysteemi tuo älyn koneisiin

Dimeccin Intelligent Industry -ekosysteemin avaintoimijat näkevät datan jalostamisen luovan täysin uutta liiketoimintaa ja tuovan asiakkaille radikaalia lisäarvoa

”Viime joulukuussa käynnistämämme ekosysteemin nimeksi on tarkentunut Intelligent Industry”, kertoo johtoryhmän puheenjohtajana toimiva Konecranes Oyj:n teknologiajohtaja Juha Pankakoski.

”Ekosysteemi on lähtenyt vauhdilla liikkeelle. Ensimmäiset hankkeet liittyvät datan jakamiseen ja tarvittaviin alustoihin. Lisäksi panostamme henkilöstön ymmärryksen syventämiseen erityisesti koneoppimisen saralla”, kertoo Pankakoski.

TAUSTAA: Dimeccin digiohjelma

Dimecc on teollisuusyritysten ja tutkimuslaitosten omistama innovaatiotoimija, joka yhdistää Suomen valmistavan ja digitaalisen teollisuuden sekä akateemisen tutkimuksen.

Lisää: Dimecc (LINKKI) ja digiohjelmasta aiempi uutinen Uusiteknologia.fi:ss’ä (LINKKI).