Vaasan akkutehdasprojekti saa vetoapua

Akkuteollisuudella on mahdollisuus nousta uudeksi menestystarinaksi , uskotaan Vaasan lisäksi akkuteollisuutta Suomeen havittelevassa yhteistyöverkostossa.  Toiminnalla halutaan avittaa laajemminkin akkualueen investointien saamista Suomeen.

Vaasan reilu vuosi sitten käynnistämä akkutehdashanke on kerännyt ympärilleen yhteenliittymän. EnergyVaasan rinnalla keskeisessä roolissa on Kokkolan alue, missä on sekä huippuluokan raaka-ainejalostusta, että akkukemikaaleihin liittyvää tutkimusta.

”Vuoden aikana maailmalla on käynnistetty useita uusia akkutehdashankkeita. Me käymme keskusteluja niin amerikkalaisten, aasialaisten kuin eurooppalaisten akkuvalmistajien kanssa”, Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry sanoo.

Keliberin tavoitteena on tuottaa erityispuhdasta litiumkarbonaattia.

Koko arvoketjun kattaminen on keskeinen ja suuria kansainvälisiä toimijoita kiinnostava viesti. Suomessa toimivat yritykset voivat kattaa huomattavan osan akku-teollisuuden arvoketjusta: mineraalit, akkukemikaalien ja katodi- ja anodimateriaalien tuotannon sekä lopulta akkukennojen ja varsinaisten akustojen valmistuksen ja kierrätyksen.

Yhteistyöverkostoon kuuluvat Vaasan ja Kokkolan kaupungit, Kokkolassa sijaitseva maailman suurin koboltin jalostaja ja akkukemikaalien tuottaja Freeport Cobalt, Harjavallassa toimiva maailmanluokan nikkelimetallien ja -kemikaalien tuottaja Nornickel, Sotkamossa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia tuottavan Terrafamen emoyhtiö Terrafame Group, Kaustisilla ja Kokkolassa litiumtuotannon käynnistämistä valmisteleva Keliber ja Heinävedellä sijaitsevan suomugrafiittiesiintymän omistaja BeoWulf Mining.

Yhteenliittymä perustettiin Vaasan aloitteesta. Sinne ollaan kaavoittamassa jo akkutehtaille mittavaa usean sadan hehtaarin aluetta: nopeimmillaan rakennustyöt voidaan aloittaa vielä tänä vuonna.

Tällaisilla kuvilla Vaasa markkinoi itseään Teslalle ja muille akkutehtaan paikkaa mieliville yrityksille.

”Yhteisenä tavoitteena on nopeuttaa maailman siirtymistä kestävään energiaan. Akkuvalmistustoiminnoille tarkoitetun alueen maankäytön kehittäminen etenee suunnitelmien mukaisesti ja YVA-prosessia on nopeutettu toteuttamalla ohjelmavaihe yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Näin voimme tarjota pitkälle valmistellun sijaintipaikan mittavillekin akkuklusterin investoinneille nopealla aikataululla”, Vaasa Parks Oy:n toimitusjohtaja Ulla Mäki-Lohiluoma kertoo.

Myös Business Finlandin uusi Batteries from Finland -kokonaisuus pyrkii auttamaan suomalaistoimijoiden pääsyä eurooppalaiseen ja globaaliin akkuverkostoon.  Viime helmikuussa järjestämään akkutapaamiseen osallistui 70 osallistujaa lähes 40:stä organisaatiosta, mikä kertoo vahvasta kiinnostuksesta akkuteollisuuteen.

”Suomella on hyvät edellytykset menestyä tiukassa kilpailussa Eurooppaan tarvittavien akkutehtaiden sijoituspaikoista. Tämä edellyttää tiivistä kansallista ja alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kesken, mistä Business Finlandin ja Vaasan verkoston aktiivinen yhteistyö on hyvä esimerkki”, Business Finlandin toimialajohtaja Vesa Koivisto sanoo.

Taustaa: Suomalaiset akkujen raaka-ainetoimijat

  • Kokkolassa on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä, Kokkola Industrial Park: alueella toimii Freeport Cobaltin kobolttijalostamo ja sinne sijoittuu myös Keliberin litiumia jalostava kemiantehdas.
  • Keliber valmistelee litiumtuotannon käynnistämistä. Kaivosyhtiö omistaa Keski-Pohjanmaalla useita pitkälle tutkittuja litiumesiintymiä ja sen tavoitteena on tuottaa erityispuhdasta litiumkarbonaattia.
  • Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen akkukemikaalitutkimus on pitkään palvellut alan yrityksiä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.
  • Norilsk Nickel Harjavalta on maailmanluokan nikkelimetallien ja -kemikaalien tuottaja. Vuonna 2017 se tuotti lähes 60 000 tonnia nikkeliä. Nikkeliä käytetään esimerkiksi sähköautojen akuissa.
  • Terrafame Oy tuotti vuonna 2017 noin 21 000 tonnia nikkeliä ja noin 47 000 tonnia sinkkiä. Parhaillaan Terrafame valmistelee investointipäätöstä nikkelikobolttituotteensa jatkojalostamisesta akkukemikaaleiksi. Tavoitteena on, että uusi tehdas aloittaisi toimintansa vuonna 2020.
  • Emoyhtiö Terrafame Group Oy on yhtenä harvoista suomaisyrityksistä mukana EU Battery Alliance -verkostossa, jossa valmistellaan EU-komission toimeksiannosta uutta akkuklusterin rahoitusohjelmaa.
  • Beowulf Miningin tytäryhtiö Fennoscandian Resources omistaa useita suomugrafiittiesiintymiä Suomessa. Malminetsintäyhtiön tavoite on hakea kaivoslupaa Heinävedellä sijaitsevan Aitolammen suomu-grafiittiesiintymälle tänä vuonna.

LISÄÄ: GigaVaasa (LINKKI), Energy Vaasa (LINKKI), Batteries from Finland (LINKKI) ja akkualueen uutisia Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).

Havainnekuva: Vaasan kaupunki