Liikevaihto kasvoi – tutkimus viime vuoden tasolla

Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan tammi-maaliskuussa 5,8 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vienti kasvoi 8.8 prosenttia. Kasvu oli voimakkainta kemianteollisuudessa, metalliteollisuudessa ja sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. EK:n investointitiedustelu kertoo  teollisuuden investointien laskevan, mutta tutkimuspanosten pysyvän viime vuoden tasolla.

Tilastokeskuksen teollisuuden liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineiston tietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden liikevaihdon 2008-2018/3, kotimaan liikevaihdon ja vientiliikevaihdon trendisarjat. Lähde Tilastokeskus.

Liikevaihto kasvoi kaikilla teollisuuden alatoimialoilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Tosin teollisuusyritysten kuukausittaisissa liikevaihdoissa voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla.

Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä.  Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka toimitusta varten olisi tehty työtä useita kuukausia tai vuosia.

Investoinnit laskevat – tutkimus säilyy viime vuoden tasolla

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n mukaan teollisuuden kiinteät investoinnit Suomeen laskevat kuluvana vuonna viime vuoden 4,7 miljardista 4,1 miljardiin euroon.

Noin kaksi kolmasosaa vuodelle 2018 suunnitelluista teollisuuden kiinteistä investoinneista on kone- ja laiteinvestointeja. Niiden arvon kehitys noudattelee pitkälti kiinteiden investointien kokonaissumman kehitystä.

Teollisuuden tutkimus- ja kehitysmenojen arvioidaan olevan hyvin lähellä viime vuoden tasoa. Tutkimus- ja kehitysinvestointien arvo olisi EK:n Investointitiedustelun mukaan tänä vuonna noin kolme miljardia euroa.

Lisää: Tilastokeskus 2018/3 (LINKKI) ja EK:n investointitiedustelu (LINKKI,pdf)

Kuva: ABB

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2018/