Ohjelmistojen tuplaverotus rassaa teknologiayrityksiä

Ohjelmistotulojen kaksinkertainen verotus iskee yhä laajemmin suomalaisiin teknologiaa valmistaviin yrityksiin. Aiemmin ongelman kanssa painivat lähinnä it-yritykset, mutta nykyisin ohjelmistot ovat keskeinen osa monien perinteisten teollisuusyritysten liiketoimintaa.

Teknologiateollisuuden mukaan suomalaiset yritykset kärsivät kasvavassa määrin siitä, että ohjelmistoihin liittyviä tuloja verotetaan kahteen kertaan, Suomessa sekä asiakkaan sijaintimaassa.

Ongelman mittaluokkaa kuvaa tuore Deloittella teetetty selvitys, jonka mukaan kaksinkertaisen verotuksen yhteismäärä oli lähes 300 miljoonaa euroa vuosina 2012–2016. Tieto perustuu kyselyyn, johon vastasi 62 Teknologiateollisuus jäsenyritystä.

Kaksinkertaisen verotuksen riski liittyy siihen, että ohjelmistotuloista pidätetään usein vero jo asiakkaan sijaintimaassa. Suomi yrityksen asuinvaltiona ei aina ota huomioon tätä ulkomaille maksettua veroa.

Valtioilla voi olla eri näkemys verotusoikeudesta eli siitä, onko kyse rojaltista (tuloa voidaan verottaa asiakkaan sijaintimaassa) vai liiketulosta (asiakkaan sijaintimaalla ei ole oikeutta verottaa).

’’Kaksinkertainen verotus on raskas taakka yrityksille ja vastoin kansainvälisen verotuksen periaatteita. Kasvavaa bisnestä ei pidä vaikeuttaa, kun ongelma on tiedossa ja siihen on ratkaisuja’’, painottaa johtava asiantuntija Maria Volanen Teknologiateollisuudesta.

Tietokoneohjelmistoista saatu tulo pitäisi määritellä Volasen mukaan eri maiden välisissä verosopimuksissa niin yksiselitteisesti, että lähdevaltion (asiakkaan sijaintipaikan) ja Suomen veroviranomaisella ei ole erilaisia tulkintoja saadusta tulosta.

Suomen pitäisi järjestön tiedotteen mukaan neuvotella uudelleen solmimiaan verosopimuksia. Teknologiateollisuuden jäsenyritykset pitävät tärkeänä verosopimuksia muun muassa Taiwanin, Kolumbian, Chilen, Ecuadorin, Perun ja Kenian kanssa.

Suomessa voitaisiin muuttaa    verolainsäädäntöä niin, että yritykset voivat halutessaan vähentää verosopimusvaltiossa pidätetyn veron kuluna, jos se ei muuten tule hyvitetyksi. Vaihtoehtoisesti pidennetään aikaa, jolloin yritys voi saada verohyvitystä ulkomaille maksamastaan lähdeverosta.

Konsulttiyritys Deloitte selvitti ohjelmistotulojen kaksinkertaisen verotuksen ongelmia Teknologiateollisuus ry:n toimeksiannosta. Kysely ja selvitys tehtiin maalis–huhtikuussa 2018, ja siihen vastasi 62 Teknologiateollisuuden jäsenyritystä.

Lisää: Ohjelmistotulojen kaksinkertainen verotus -raportti, Deloitte / Teknologiateollisuus (LINKKI, pdf) ja tiivistelmä (LINKKI, pdf)

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2018/