5G-pohjainen ilmanlaatuhanke sai EU-rahoitusta

Helsingin ilmanlaadun mittaamiseen ja parantamiseen liittyvä tutkimusprojekti saa EU:n Urban Innovative Actions (UIA) -ohjelmasta 4,6 miljoonaa euroa. Lähes kuuden miljoonan euron kokonaishankkeessa kehitetään 5G-verkon pohjalle avointa mittaustestialustaa, anturitiedon keruuta ja verkkotekniikoita. Siinä hyödynnetään Vaisalan antureita ja siirtotienä 5G-pohjaista verkkotekniikkaa.

Ilmanlaatutiedon tuottamisen haasteena on ollut, että ilmanlaadun mittaaminen, analysointi ja hyödyntäminen on monimutkaista ja virhealtista. Mittausten niukkuus rajoittaa merkittävästi ilmanlaatutiedon paikallistason tarkkuutta erilaisissa kaupunkiympäristöissä.

Helsingin kaupungin vetämä Hope-hanke keskittyy kolmeen erityyppiseen ympäristöön: Vallilla–Kumpula-akselille, Pakilaan ja sen lähialueille sekä Jätkäsaareen. Siinä hyödynnetään Vaisalan anturitekniikoita ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n kokemuksia ilmanlaatuverkkojen operoimisesta ja tiedon käsittelystä sekä Ilmatieteen laitoksen mallinnusosaamista.

Ilmanlaadun analyysi ja ymmärrys perustuu Station for Measuring Earth surface – Atmosphere Relations (SMEAR) -mittausverkon kattavaan havaintoaineistoon. Projektissa yhdistetään monipuoliset mittaukset, alueellinen ja paikallinen vaihtelu mittausverkolla ja reaaliaikainen analyysi ja mallinnus.

Helsingin yliopisto kehittää hankkeessa 5G-verkkoympäristöjä reaaliaikaisen ilmanlaatudatan tiedonsiirtoon, ja hankkeen yhtenä painopisteenä on kehittää myös laitteiden 5G-kyvykkyyttä. Tämä kytkeytyy Helsingin laajempaan 5G-testiympäristöjen kehittämiseen.

Hankkeen suurimmat investoinnit kuuluvat Helsingin yliopistolle, joka kehittää erityisesti 5G-verkon käyttöä, yksilötason ilmanlaatumonitorointia sekä uutta ilmanlaatuindeksiä. Uuden ilmanlaatuindeksin on tarkoitus huomioida entistä useampia muuttujia, joiden avulla saadaan yksityiskohtaisempaa tietoa ilmanlaadusta. Laadukkaamman indeksin avulla voidaan tarjota uutta tietoa asukkaille ja yrityksille elämänlaadun parantamiseksi.

”Tiivistyvissä kaupungeissa hengitysilman laadun tutkiminen on entistä tärkeämpää, sillä huono ilmanlaatu on monille yhä kasvava huolenaihe. Tämän projektin toiveena on löytää konkreettisia ratkaisuja, joilla lisätään ihmisten hyvinvointia. Yksi näistä ratkaisuista on uusi ilmanlaadun indeksi”, kertoo aerosoli- ja ympäristöfysiikan professori Markku Kulmala.

Helsingin yliopiston osuus projektista on osa laajempaa MegaSense-tutkimusohjelmaa, jonka tavoitteena on luoda globaali havainnointijärjestelmä. Se antaisi tarkkaa tietoa ilmanlaadusta ja haitallisista aineista ilmassa. Tietoa voidaan sitten hyödyntää erilaisissa laitteissa autossa, kotona ja toimistoissa.

Helsingin kaupungin kumppaneina Hope-hankkeessa ovat Helsingin yliopiston lisäksi  Forum Virium Helsinki, Vaisala, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Useless ja Ilmatieteen laitos.

Lisää: Aiemmat artikkelit ilmalaadun mittaamisesta: Nokian 5G-tekniikkaa ilmanlaadun mittauksiin (LINKKI) ja Uusiteknologia.fi:n muita ilmanlaadun mittaamiseen liittyviä uutisia (LINKKI)

Kuva: Helsingin yliopiston MegaSense-hanke

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2018/