Suomalaisyritykset tekoälyn johdossa – monet empivät silti vielä

Suomi on Euroopan kärkeä tekoälyn hyödyntämisessä, mutta silti Microsoftin tekemän selvityksen mukaan yli puolet yrityksistä vasta suunnittelee tai pilotoi tekoälyn käyttöä. Myös Dellin äskettäin julkaisemassa tutkimuksessa suomalaiset yritykset tuntuivat empivät digitalisoitumista.

Microsoftin tuoreen, 15 Euroopan maata kattavan tutkimusraportin mukaan suomalaisyritykset ovat Euroopan huippua tekoälyn hyödyntämisessä, mutta silti aktiivikäyttäjiä on harvassa. Tosin muualla Euroopassa tilanne on vieläkin heikompi, mutta nyt ollaankin vasta kehityksen alkumetrillä.

Tutkimukseen osallistuneista suomalaisyritykset kaikki käyttivät tekoälyä jossain määrin, mutta vain 14 prosenttia hyödynsi tekoälyä monipuolisesti liiketoimintaprosesseissa ja työn tukena. Keskimäärin yhtä edistyneiden yritysten osuus oli Euroopassa tosin vain neljä prosenttia.

Myös yritysten valmiudet tekoälyn hyödyntämiseen ovat muuta Eurooppaa edellä muun muassa analytiikkaosaamisen, johtamisen, yrityskulttuurin ja ekosysteemiyhteistyön osalta. Kuitenkin Suomessakin puolet yrityksistä on tekoälyn käytössä vielä pilotointivaiheessa, ja 14 prosenttia vasta suunnittelee tekoälyn käyttöönottoa.

EY:n Microsoftille toteuttamaan tutkimukseen osallistui 277 yritystä, joista 22 Suomesta. Tutkimusraportin mukaan 79 prosenttia vastaajista Euroopassa ja 86 prosenttia vastaajista Suomessa arvioi tekoälyn yritykselleen tärkeäksi digitalisaatiohankkeeksi. Valtaosa Euroopan yrityksistä pitää tekoälyä kuitenkin vain yhtenä digihankkeena muiden joukossa.

81 prosenttia eurooppalaisista ja 86 prosenttia suomalaisyrityksistä arvioi tekoälyllä olevan merkittävä vaikutus yrityksen toimialaan seuraavan viiden vuoden aikana.

Kiristyvän kilpailun ja uusien tuotteiden ja palveluiden uskotaan vaikuttavan etenkin yritysten ydinliiketoimintaan. Toisaalta jopa 32 prosenttia vastaajista uskoo tekoälyllä olevan lähitulevaisuudessa erittäin suuri vaikutus yritykselle täysin uusille liiketoiminta-alueille.

Tekoälyn tärkeimpinä käyttökohteina nähdään Suomessa ja muualla Euroopassa erityisesti ennustava analytiikka ja ennakoiva huolto sekä älykäs automaatio.

Tutkimukseen osallistuneista yrityksistä Euroopassa yli 70 prosenttia ja Suomessa yli 90 prosenttia arvioi näillä sovelluksilla olevan hyötyä liiketoiminnalleen. Tällä hetkellä monipuolisimmin tekoälyä hyödyntävät liiketoiminnassaan teknologia-, media- ja tietoliikennealan, palvelualojen ja finanssialan yritykset.

Tutkimuksen toteutti EY, ja siihen osallistui yli 300 etupäässä yritysten ylintä johtoa edustanutta henkilöä 15:stä Euroopan maasta. Suomesta tutkimukseen osallistui johtajia 22 yrityksestä.

Suomalaisyritykset empivät digitalisoitumista

Tietokonevalmistaja Dellin Digital Transformation Index -tutkimus paljasti myös, että yllättävän moni suomalaisyritys tuskailee liiketoiminnan digitalisaation kanssa. Tutkimus tehtiin yhteistyössä sirujätti Intelin kanssa.

DT-selvityksen mukaan kolme prosenttia suomalaisista yrityksistä on tutkimuksen perusteella digitaalisen aikakauden johtajia, joilla digitalisaatio on juurtunut jo yrityksen DNA:han. Tutkimus kertoi myös, että peräti 73 prosenttia mukana olleista suomalaisista yrityksistä on silti huolissaan kyvystään vastata muuttuviin asiakastarpeisiin seuraavan viiden vuoden aikana.

Suomen tulokset ovat linjassa muiden Pohjoismaiden kanssa. Esimerkiksi ruotsalaisista yrityksistä kuusi prosenttia oli johtajien luokassa, mutta sielläkin 76 prosenttia yrityksistä oli huolissaan kyvystään vastata muuttuviin asiakastarpeisiin.

Selvityksessä suomalaisista vastaajista 40 prosenttia pelkää, että heidän yrityksensä jää seuraavan viiden vuoden aikana kehityksestä jälkeen. Ruotsissa vastaava luku on 25 prosenttia. Suomessa budjetin ja resurssien puute (32 %) nähdään suurimpana esteenä liiketoiminnan digitalisaatiolle. Näin arvioitiin myös Ruotsissa (36 %).

Vaikka digitalisaatio on jo monen suomalaisen yrityksen suunnitelmissa, niin 60 prosenttia vastaajista kuuluu joukkoon, jolla on toistaiseksi vain vähän tai ei lainkaan investointeja liiketoiminnan digitalisointiin. Vaikka selvitys piirtää osin huolestuttavan kuvan suomalaisten yritysten digitaalisesta kypsyysasteesta, nähtävissä on myös myönteisiä kehityskulkuja.

Yritykset tulevat myös investoimaan uusiin teknologioihin seuraavan kolmen vuoden aikana. Lähes puolet (44 %) suomalaisista yrityksistä suunnittelee investointeja IoT-ratkaisuihin.

Vastaajista 39 prosenttia suunnittelee investointeja tekoälyyn ja myös kyberturvallisuuteen halutaan panostaa entistä enemmän (36 %). Pieni, mutta merkittävä joukko aikoo kokeilla myös orastavia teknologioita. 13 prosenttia suomalaisista vastaajista aikoo investoida lohkoketjuihin, kuusi prosenttia kvanttitietojenkäsittelyyn ja peräti 22 prosenttia virtuaaliseen tai lisättyyn todellisuuteen.

Kuva: Microsoft

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2018