Suomesta neljä kehittäjätahoa robottibussihankkeeseen

Eurooppalaiseen itseohautuvan Fabulos-robottibussin hankinnan esikaupalliseen vaiheeseen on valittu viisi yrityskonsortioita. Suomesta mukana on kaikkiaan neljä kehittäjätahoa. Pilotointi alkaa maaliskuussa 2020 Suomen ja Viron lisäksi Norjassa, Kreikassa, Hollannissa ja Portugalissa.

Eurooppalaisen Fabulos-robottibussin (Future Automated Bus Urban Level Operation ensimmäisen vaiheen sopimukset mahdollistavat tutkimus- ja kehitystyön hankinnan itseohjautuvien linja-autojen operoinnin kokonaisratkaisun kehittämiseksi.

Ensiaskeleena kohti tätä päämäärää kukin yrityskonsortio laatii omien ratkaisujensa ja esitettyjen teknologioiden toteuttamiskelpoisuusselvitykset. Itseohjautuvien linja-autojen odotetaan liikkuvan osana normaalia kaupunkiliikennettä taajamanopeuksilla lähes kaikissa sääolosuhteissa ja ilman ajoneuvossa olevaa kuljettajaa.

Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen selvisi viisi yrityskonsortiota, jotka koostuvat yhteensä 16 yrityksestä kuudesta Euroopan maasta.  Robottibussi-hankkeen hankintoihin on budjetoitu 5,5 miljoonaa euroa.

Kaikkiin kolmeen vaiheeseen osallistuvan yksittäisen toimittajan budjetti voi olla hieman yli miljoona euroa. Hanke saa rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta ja sen kesto on 1.1.2018–31.12.2020.

Hankkeen esikaupallisten hankintojen ensimmäinen vaihe käynnistyy ensi vuoden alussa, jolloin ehdotettujen konseptien ja teknologioiden toteuttamiskelpoisuus arvioidaan. Tavoitteena on varmistaa tarjousten tekninen, taloudellinen ja organisatorinen toteuttamiskelpoisuus. Tämän työn tuloksena syntyy raportti, jossa kuvataan konseptivaiheen selvitystyön tulokset ja esitetään alustava suunnitelma prototyyppien kehittämiseksi.

’’On jännittävää seurata näiden ratkaisuehdotusten kehittämistä ja toteutumista vuoden 2020 loppuun mennessä’’, summaa arviointikomitean puheenjohtaja Oscar Nissin Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Lupaavimmista itseohjautuvien linja-autojen kokonaisratkaisujen konsepteista kehitetään prototyypit, jotka testataan laboratorio-olosuhteissa esikaupallisen hankinnan toisessa vaiheessa syksyllä 2019. Kolmannessa vaiheessa varmistetaan kehitettyjen prototyyppien soveltuvuus ja toiminta aidoissa olosuhteissa.

Kuvituskuva: Sensible 4:n pienikokoinen robottikoeauto Suomen talvessa.

Lisää: Fabulos (LINKKI)

Fabulos-robottibussin kehityskonsortiumit, 1.vaihe

  • FVF-konsortio, joka muodostuu kolmesta suomalaisesta kumppanista: Fortum Power and Heat Oy, Fleetonomy AI Oy ja Teknologian tutkimuskeskus VTT.
  • Kompai-Actia-konsortio, johon kuuluu kaksi ranskalaista yritystä: Kompaï Robotics ja Actia Automobile.
  • Mobile Civitatem -konsortio, johon kuuluu neljä virolaista kumppania: Modern Mobility Oü, Tallinn University of Technology, Silberauto Eesti AS ja Ecofleet Eesti Oü. Viides konsortion jäsen on tanskalainen Autonomous Mobility A/S.
  • Saga-konsortio, johon kuuluu neljä norjalaista kumppania: Halogen AS, Forus PRT AS, Spare Labs Incand ja Ramboll Management Consulting AS.
  • Sensible 4 – Shotl -konsortio, johon kuuluu kaksi kumppania: Sensible 4 Suomesta ja Shotl Espanjasta.