Keliberin litiumhydroksi on akkulaatuista

Keski-Pohjanmaan Syväjärvelle rakennettavan akkumateriaalitehtaan litiumhydroksidin pilot-kokeet on saatu valmiiksi. Outotecin tutkimuskeskuksessa toteutettujen kokeiden aikana tehtiin liuotus-, ioninvaihto- ja kiteytyskokeet sekä laboratorio- että pilottimittakaavassa. Tuloksena saatiin akkulaatuista materiaalia.

Yksi suomalaisen akkutehtaan esimateriaalin tuotannon aloittamisen esteistä on poissa, sillä Kebler on saanut luvan Syväjärven kaivostoimintaan. Uusimmissa kokeissa voitiin todentaa myös, että kaivettavasta materiaalista saadaan valmistettua puhdasta litiumhydroksidia, joka on alustavien tuoteanalyysien perusteella myös akkulaatuista.

”Olemme tyytyväisiä, että olemme pysyneet litiumhydroksidituotannon koeohjelmalle asetetussa tiukassa aikataulussa ja saaneet pilottikokeiden aikana tuotettua akkulaatuista litiumhydroksidia’’, sanoo Keliberin toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

Koeohjelma jatkuu silti edelleen tuotantoprosessin virtauskaavion optimoinnilla sekä yksityiskohtaisella teknisellä ja taloudellisella selvityksellä litiumhydroksidituotannon toteutettavuuden arvioimiseksi.

Yhtiö odottaa, aiemmin ilmoittavansa tiedon mukaisesti, koko koeohjelman valmistuvan ensi vuoden alussa. Yritys on saanut jo kaivosluvan Syväjärven kaivosalueelle. Se oikeuttaa hyödyntämään kaivosalueen kaikki kaivosmineraalit ja muun materiaalin. Kaivoslupa oikeuttaa lisäksi jatkaa malminetsintää kaivosalueella.

Yritys uskoo litiumin kysynnän, erityisesti Eurooppaan sijoittuvien katodikemikaali-, litiumioniakku- ja sähköautovalmistajien osalta, siirtyvän nopeasti litiumhydroksidiin. Suomeen on tulossa muun muassa Basfin akkukemikaalien tehdas. Myös Uudenkaupungin autotehdas Valmet Automotive on ollut aktiivisena sähköautojen ja akkutekniikoiden kehittämisessä.

Keliber on suomalaisten instituutioiden ja yksityisten sijoittajien sekä norjalaisen kaivosalan sijoitusyhtiön Nordic Mining ASA:n omistama yhtiö.

Kuvat: Keliber

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2018