Tutkimuslaitteistoihin ja palveluihin yli 30 miljoonaa euroa

Suomen Akatemia jakaa yli 30 miljoonaa euroa tiedettä edistäville tutkimusinfrastruktuureille. Niitä ovat kvanttitekniikan ja uusien verkkotekniikoiden lisäksi esimerkiksi biotalouden ja genomiikan tutkimus. Samalla halutaan edistää merentutkimuksen teknologista kehitystä ja tutkimusdatan parempaa käyttöä.

Suomen Akatemian viime vuonna päätetty 32,4 miljoonan euron rahoitus jakautuu kaikkiaan 21 tutkimusinfrastruktuurille ja 22 tutkimusorganisaatiolle. Rahoituksen ovat saaneet esimerkiksi uusien verkkotekniikoiden kehitys eri yliopistoissa ja VTT:llä. Yksi rahoituksen saaneista on langattomien 6G-verkkojen tutkimus Oulussa.

Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan välineitä, laitteistoja, tietoverkkoja, tietokantoja ja aineistoja sekä palveluita, jotka mahdollistavat eri vaiheissa tapahtuvan tutkimuksen. Ne voivat olla keskitettyjä, hajautettuja tai virtuaalisia ja ne voivat muodostaa toisiaan täydentäviä kokonaisuuksia ja verkostoja.

Suomen tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla oleville infrastruktuureille myönnettiin kaikkiaan 25,4 miljoonaa euroa, kansainvälisille infrastruktuureille, joissa Suomi on jäsenenä, myönnettiin 4,8 miljoonaa euroa ja uusille infrastruktuuriavauksille 3,1 miljoonaa euroa. Uusia, tiekartan ulkopuolisia rahoituksen saajia oli kaksi. Erityisen merkittävää oli uusien useita vuosia kestävien lippulaivaohjelmien liikkeellelähtö ja rahoitus.

Lisää: Suomen Akatemian uutiset (LINKKI) ja Suomen tutkimusinfrastruktuurien strategia ja tiekartta 2014–2020, väliarviointi 2018 (LINKKI, pdf) sekä aiemmat Suomen Akatemian uutiset Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).