Suomalaisinnovaatio helpottaa sähköakkujen kierrätystä

Suomalaisen Crisolteqin kehittämällä ratkaisulla voidaan kierrättää yli 80 prosenttia sähköautojen akuista. Uutuusratkaisu palauttaa akkujen arvokkaat metallit kiertoon ja pienentää akkujen ympäristörasitusta. Kierrätys vähentää esimerkiksi koboltin, nikkelin sekä muiden harvinaisten metallien louhinnan tarvetta akkutuotannossa.

Uudenlaisen hydrometallurgisen teknologian on kehittänyt suomalainen kasvuyritys Crisolteq, jolla on Harjavallassa teollisen mittakaavan hydrometallurginen kierrätyslaitos. Sähköyhtiö Fortum on aloittanut yhteistyön Crisolteqin kanssa akkujen kierrättämisessä.

Uudella vähäpäästöisellä hydrometallurgisella kierrätysprosessilla saavutetaan yli 80 prosentin kierrätysaste verrattuna nykyiseen noin 50 prosentin kierrätysasteeseen.

Akut tehdään ensin turvallisiksi mekaanista käsittelyä varten. Mekaanisen käsittelyn jälkeen muovit, alumiini sekä kupari erotetaan ja ohjataan omiin kierrätysprosesseihinsa.

Hydrometallurgisessa prosessissa koboltti, mangaani ja nikkeli otetaan talteen, ja toimitetaan akkuvalmistajille hyödynnettäväksi uusien akkujen tuotannossa.

”Litiumioniakkujen kierrättämiseen ei ole aikaisemmin ollut teollisen mittakaavan kierrätysteknologiaa, jolla suurin osa akun materiaaleista olisi saatu kiertoon”, kertoo Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan johtaja Kalle Saarimaa.

Litiumioniakkujen kierrätyksessä Saarimaan mukaan tavoitteena on, että suurin osa akun materiaaleista voitaisiin käyttää uusien akkujen raaka-aineena.

Uuden innovaation lisäksi Fortumilla on myös muita kokeiluhankkeita käytöstä poistettujen akkujen uudelleenkäyttöön. Esimerkiksi käytettyjä sähköautojen akkuja voitaisiin hyödyntää kiinteinä energiavarastoina aurinko- tai tuulivoimalaloissa.

Tulevaisuudessa akkujen kiertotalouden toteutumiseksi tarvitaan Fortumin mukaan hyvää yhteistyötä arvoketjun eri toimijoiden välillä akkuvalmistajista, autoteollisuuteen, kierrätystoimijoihin ja kasvuyrityksiin.

Yritys kutsuukin kaikkia toimijoita mukaan ratkaisemaan akkujen käyttöön, valmistukseen ja kierrätykseen liittyviä kiertotalouden haasteita. Kaiken lisäksi akkujen kierrätyksestä on tulossa hyvää bisnestä.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n ennusteen mukaan sähköautojen määrä tulee kasvamaan nykyisestä kolmesta miljoonasta 125 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä. Litiumioniakkujen kierrätysmarkkinan arvo globaalisti oli noin 1,7 miljoonaa euroa vuonna 2015, mutta sen odotetaan nousevan yli 20 miljardiin euroon tulevina vuosina.