Lentävä spektrikamera selvittää kuinka metsä voi

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus ja Jyväskylän yliopisto aloittavat kolmivuotisen hankkeen, jossa kehitetään puiden terveyden mittausta ja seurantaa hyödyntämällä robottilennokkeja, spektrikuvantamista ja koneoppimista. Hankkeen rahoittaa Suomen Akatemia.

Uudet suurempiin kantokuormiin kykenevät robottikopterit eli droonit pystyvät myös nostamaan ilmaan entistä vaativampaa kuvaus- ja anturiteknologiaa. Analysaattorin avulla voitaisiin saada kattavaa tietoa kasvuston terveyden tilasta tehokkaasti.

Uudessa tutkimushankkeessa kehitetään autonominen, droonista käytettävä puiden terveyden analysaattori, joka pohjaa hyperspektrilaitteisiin, matemaattiseen mallintamiseen ja koneoppimiseen.

Tutkimus jakautuu sekä laskennallisten mallien ja koneoppimismenetelmien kehittämiseen sekä käytännön mittaus- ja testausasetelmiin.

’’Tutkimusohjelman vahvuutena pidettiin tutkimusryhmiemme toisiaan täydentävää osaamista asiana, hyperspektrikuvantamisen dosentti Ilkka Pölönen Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnasta.

Metsien jatkuvan monitoroinnin tarve tulee kasvamaan tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen myötä, jolloin kasvitautien ja tuhohyönteisten määrän uskotaan lisääntyvän.

”Suomen Akatemian käyttämät arvioitsijat näkivät tutkimusehdotuksemme kunnianhimoisena, mutta myös erityisen tärkeänä”, kertoo hanketta johtava Eija Honkavaara Paikkatietokeskuksesta.

Aiemmin valon eri aallonpituuksia mittaavaa hyperspektriteknologiaa on jo sovellettu esimerkiksi kirjanpainajatuhojen kartoituksessa kuusimetsissä. Maataloudessa tekniikkaa on puolestaan käytetty säilönurmen määrän ja sulavuuden arvioinnissa sekä lannoitustarpeen määrittämisessä.

Tutkimushanke käynnistyy tammikuussa 2020. Hankkeessa tehdään yhteistyötä muun muassa Yorkin yliopiston (Kanada) ja Sao Paolon yliopiston (Brasilia) kanssa. Tavoitteena on myös tehdä teollista yhteistyötä kotimaisten laite- ja ohjelmistovalmistajien kanssa.

Maanmittauslaitos sai uuden tutkimuksen rahoitukseksi Suomen Akatemialta ohjelmaan vajaan 300 000 euron ja Jyväskylän yliopisto lähes vastaavan summan ohjelmaan osallistumisesta.

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta