Suomessa odotettua enemmän sähköautojen litiumia

Sähköautojen akkukennoissa tarvittavaa litiumia on suomalaisen kaivosyhtiö Keliberin Rapasaaren esiintymässä uuden arvion perusteella lähes 50 prosenttia aiempaa isommat. Malmivarat ovat 5,280 miljoonaa tonnia.

Keliber on kaivos- ja kemianteollisuuden yhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa akkulaatuista litiumhydroksidia kansainvälisten litiumakkumarkkinoiden tarpeisiin.

Kuva: Keliber

Yhtiö uskoo litiumin kysynnän, erityisesti Eurooppaan sijoittuvien katodikemikaali-, litiumioniakku- ja sähköautovalmistajien osalta, siirtyvän nopeasti litiumhydroksidiin.

Keliberin toimitusjohtaja Pertti Lamberg arvioi, että malmivarojen positiivinen kehitys Rapasaarella ja aiemmin Syväjärvellä kasvattaa yhtiön kaivostoiminta-aikaa omista malmeistamme noin kuuteentoista vuoteen.

’’Rapasaari malmivaroiltaan suurimpana litiumesiintymänä on meille tärkeä kohde ja tulemme jatkamaan kairausohjelmaamme sekä itse esiintymällä että sen läheisillä alueilla’’, kertoo Lamberg.

Marraskuussa yhtiö kertoi, Syväjärven malmin jatkuvatoimisessa pilotti-rikastusprosessissa on litiumsaanti parantunut aiemman noin 83 prosentista yli 88 prosenttiin.

Lisää: Aiemmat Keliberin toimintaa käsitelleet uutiset (LINKKI) ja muut akkualueen uutiset (LINKKI) Uusiteknologia.fi:ssä.