Basfin akkukemikaalitehdas sai luvat

Saksalainen Basf rakentaa Harjavallassa ensimmäistä akkukemikaalien tuotantolaitosta. Kahden vuoden päästä aloittava tehdas on nyt saanut myös Tukesin luvat. Tehtaassa tullaan valmistamaan akkujen katodiaktiivisten materiaalien esiasteita eli prekursoreita.

Suomen akkuklusterin kehittäminen otti heinäkuussa harppauksen eteenpäin, kun turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes myönsi luvan Harjavallassa rakenteilla olevan BASF Battery Material Finland Oy:n tehtaan toiminnalle.

Uusi akkukemikaalitehdas rakennetaan alueella sijaitsevan suurteollisuuspuiston jatkeeksi, jonka vierellä olevilta laitoksilta johdetaan kemikaaleja akkukemikaalilaitokselle putkisiltaa pitkin. Näin kemikaaleja ei tarvitse siirtää säiliöautoilla yleisillä teillä. Silti tehtaassa käsiteltävien ja varastoitavien kemikaalien määrä ja niihin liittyvät turvallisuusriskit edellyttävät Tukesin lupaa.

’’Erityisen tärkeää on estää kemikaalivuodot ennakolta huolehtimalla kemikaalisäiliöiden ja -putkistojen kunnosta. Tästä varmistutaan ennakkohuolloilla ja tarkastuksilla’’, kertoo Tukesin ylitarkastaja Sanna Pietikäinen.

Vuotojen ehkäisyn lisäksi on Pietikäisen mukaansa varauduttava siihen, että huolellisista ehkäisytoimenpiteistä huolimatta kemikaalivuoto voi joskus olla mahdollinen. Tätä varten säiliöt sijoitetaan  suoja-altaisiin, säiliöautot täytetään ja tyhjennetään suoja-altaiden päällä ja putkistot kulkevat pinnoitetun alustan yläpuolella.

Akkumateriaalien kiertokulku kaivokselta uusiokäyttöön.

Tulevassa Harjavallan tehtaassa tullaan tuottamaan pCAM-nimistä kemikaalia, jota käytetään katodiaktiivisen materiaalin (CAM) valmistukseen. Se on yksi litiumioniakkujen tärkeimmistä komponenteista.  Valmistusprosessi alkaa metallisulfaattiliuoksen valmistamisella, jonka jälkeen metallisulfaatin ja aluminaatin seos saostetaan ammoniakkiveden ja lipeän avulla. Saostuksen jälkeen kiintoaines poistetaan suodattamalla ja pesureilla prosessivedestä. Suodatuksen jälkeen kiinteä pCAM-materiaali kuivataan ennen pakkaamista.

Lisää: Basfin akkukemikaalitehdas, uutinen (LINKKI).

Kuvituskuva: Basf