Robotiikka vahvistaa maaseudun elämää – käsikirja soveltamiseen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun viime vuoden lopussa päättyneessä kaksivuotisessa RoboCountryside-hankkeessa jaettiin maaseutualan yrityksille ja toimijoille uusinta robotteihin liittyvää tietoa. Samalla vahvistettiin alan osaamista ja syntyi käsikirja robotiikan hyödyntämisestä.

Hankkeessa peräti 80 prosenttia keskisuomalaisten yritysten tuottamista uusista ideoista liittyi teknologian kehittämiseen. Yritykset käynnistivät myös uusia kehittämistoimenpiteitä ja -hankkeita RoboCountryside -projektin aikana saamansa tiedon pohjalta.

’’Virtuaalitodellisuuden lisäksi myös palvelurobotiikan ja puettavien teknologioiden roolit korostuivat, kertoo projektipäällikkö Toni Pekkola Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.  Hänen mukaansa VR ja etäläsnäolorobotiikka nousivat kehityskohteina esille erityisesti ajankohtaan ja koronarajoituksiin liittyen.

Maaseudun toimijoita aktivoitiin hankkeeen aikana myös 35 eri tapahtumassa. Ne sisälsivät muun muassa robotiikan esittelyä kuntapäättäjille, työpajoja koululaisille, demonstraatioita yrityksille, messuja, webinaareja ja sidosryhmätilaisuuksia.

Hyvä esimerkki uuden robotiikan hyödyntämisen kiinnostuneita oli saarijärveläinen Hirsityö Heikkilä , joka osallistui hankkeen Karstulassa järjestettyyn puurakentamisen ja miehittämättömyyden -teemapäivään. Siellä pohdittiin muun muassa, voisiko robotiikasta olla hyötyä myös perinteisellä käsityöalalla.

’’Meille ei tullut edes mieleen, että robotiikka voisikin olla päälle puettavaa. Sormia ei saa kunnolla auki pitkän työpäivän jälkeen ja puristusvoimaa lisäävä liivi voisi tuoda helpotusta käsien kuormittavuuteen. Myös metsien laserkeilaus helpottaisi rinnankorkeudelta 40-45 cm leveitä puiden löytymistä’’, kertoo yrittäjä Johannes Heikkilä uusista oivalluksistaan.

RoboCountrysidehanke toteutettiin Euroopan unionin maaseuturahaston rahoittamana 01.10.2018 – 31.12.2020. Projektissa toteutettiin lisäksi netistä löytyvät julkaisut ”Tiesitkö tämän robotiikasta?” ja ”Robotiikan mahdollisuudet maaseudulla – Käsikirja robotiikasta”.

Lisää: RoboContryside-hanke  (LINKKI), Robotiikan mahdollisuudet maaseudulla,  käsikirja robotiikasta (LINKKI) sekä robotiikasta kilpailukykyä ja elinvoimaa maakuntaan -video (LINKKI, youtube).