Suomalainen ligniini-akkukenno – puusta

Stora Enson ligniinipohjaista hiiltä akkuihin valmistava lingniinin koelaitos on käynnistynyt Kotkan Sunilassa. Vastuullisemman biohiilen mahdollisia käyttösovelluksia ovat pienparistojen lisäksi sähköautojen akustot ja energianvarastointijärjestelmät.

Maailmanlaajuisten akkumarkkinoiden ennustetaan kymmenkertaistuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Samalla vastuullisuuden merkityksen kasvu alalla on saanut autojen ja akkujen valmistajat panostamaan vahvasti sähköautojen hiilipäästöjen vähentämiseen.

”Koelaitoksen käynnistämisen myötä Stora Enso on osa arvoketjua, joka toimittaa vastuullisempia anodimateriaaleja akkuihin. Lignode on biopohjainen, kustannuskilpailukykyinen ja suorituskykyinen vaihtoehto perinteiselle grafiitille”, sanoo Stora Enson Biomaterials-divisioonan johtaja Markus Mannström.

Nykyisten ladattavien akkujen anodimateriaalina käytetään uusiutumatonta hiiltä. Synteettinen ja uusiutumaton grafiitti on kuitenkin korvattavissa hiilipohjaisilla anodimateriaaleilla, joita voidaan jalostaa puusta erotettavasta ligniinistä.

Laitoksessa käynnistetään parhaillaan Lignode by Stora Enso -tuotenimellä markkinoitavan, akkuihin tarkoitetun puupohjaisen hiilen tuotantoa.

Yritys etsii Stora Enson Markus Mannströmin mukaan myös strategisia kumppanuuksia vauhdittamaan tuotannon laajentamista ja kaupallistamista Euroopassa, jotta voisimme vastata nopeasti kasvavien anodimateriaalimarkkinoiden tarpeisiin

Stora Enso ilmoitti kymmenen miljoonan euron investoinnista vuonna 2019. Biopohjaisten hiilimateriaalien koelaitos sijaitsee Stora Enson Sunilan-tehtaalla, joka on tuottanut ligniiniä teollisesti vuodesta 2015 lähtien. Biojalostamon vuotuinen ligniinintuotantokapasiteetti on 50 000 tonnia, mikä tekee Stora Ensosta maailman suurimman erikoiskuivan ligniinin tuottajan.

Lisää: Aiemmat Stora Enson ligniiniä käsitelleet uutiset (LINKKI).