Korona paljasti riippuvuuden tärkeimmistä komponenteista

Koronakriisi paljasti myös Suomessa yritysten riippuvuuden globaaleista arvoketjuista, kun komponenttipula ja muut tuotantohäiriöt arvoketjuissa pakottivat yritysten tuotannon sopeutumaan täysin uudenlaiseen tilanteeseen. Esimerkiksi Valmet Automotive joutui sulkemaan tuotantoaan tilapäisesti komponenttien saatavuuden heiketessä.

Vuonna 2020 iskenyt koronakriisi paljasti haavoittuvuuksia, joita ei ole aiemmin tunnistettu tai joihin ei ole ainakaan reagoitu.  Nyt Etla aikoo selvittää syksyllä alkavassa tutkimuksessa laajemminkin yritysten uudistumista ja varautumista shokkeihin.

’’Koronakriisi on luonteeltaan globaali monien aiempien kriisien tapaan. Suomen kaltaiseen avotalouteen tällaiset kriisit tulevat ulkoisina shokkeina, jolloin Suomessa vaihtoehdoksi jää vain sopeutua niihin. On tärkeää selvittää, miten tätä sopeutumiskykyä voitaisiin parantaa ja miten politiikkatoimet ovat onnistuneet, Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö  toteaa.

Tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö, ETLA

Hän korostaa, että koronakriisin vaikutukset yrityksiin vaihtelevat merkittävästi. ’’Osa yrityksistä on joutunut kriisin seurauksena pahoihin vaikeuksiin, kun taas toiset ovat hyötyneet siitä ja niillä menee paremmin kuin koskaan. Kriisi on siis osunut yrityksiin hyvin eri tavoin ’’, Ali-Yrkkö sanoo.

Hankkeessa selvitetään, millaisia vaikutuksia koronakriisillä oli, miten yritykset ovat uudistaneet toimintaansa, ja myös millainen on resilienssi eli palautumiskyky.  Etla toteuttaa Yitysten resilienssi globalisaation aikakaudella (CRIEG) -hankkeen VTT:n kanssa. Hanketta vetää Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö. Hankkeen rajoittaja on Business Finland.

Hankkeessa tuotetaan myös uutta tietoa kansainvälisen kaupan ja globaalien arvoketjujen kohtaamista shokeista ja niiden vaikutuksesta. Lisäksi hanke analysoi Business Finlandin korona-aikana myöntämän kehitysrahoituksen vaikutuksia. Tavoitteena on tuottaa politiikkajohtopäätöksiä päättäjien tueksi, ja siten mahdollisesti parantaa yritysten resilienssiä tulevissa kriiseissä.

Jyrki Ali-Yrkön lisäksi Etlasta hankkeeseen osallistuvat tutkimusjohtajat Heli Koski ja Tero Kuusi, tutkimuspäälliköt Terhi Maczulskij ja Olli Ropponen sekä tutkijat Paolo Fornaro ja Otto Kässi. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä skotlantilaisen Strathclyden yliopiston, Italian Luiss-yliopiston ja Ruotsin Lundin yliopiston kanssa.

Lisää: Etlan tiedote (LINKKI) ja tutkimussivusto (LINKKI).

Kuvituskuva: Valmet Automotive