5G tulee koneiden välisiin yhteyksiin

Uusia 5G-verkkoja ja reaaliaikaista ohjausta voidaan hyödyntää tulevaisuudessa entistä laajemmin valmistavassa teollisuudessa ja teollisuuden automaatiossa. Uuden tekniikan pilotointiympäristöksi on tulossa Tampereen ammattikorkeakoulun FieldLab ja Tampereen yliopiston Cold Spray.

Tulevaisuudessa teollisuuden älykkäät, langattomat, nopeat ja tietoturvalliset yhteydet ovat vakiovaatimus. Siksi Tampereella halutaan ratkoa teknologiahaasteita teollisuuden koneiden välisissä langattomissa yhteyksissä.

Parhaimmillaan 5G-nopeus on noin 10 kertaa suurempi kuin 4G-verkoissa minimiviiveellä. 5G mahdollistaa myös uusia ratkaisuja teollisiin tarpeisiin, joita nykyiset ratkaisut eivät vielä kata. Tamperelaisten Ultrafast-hankkeen tähtäimessä ovat aiempaa nopeammat ultranopeat ja luotettavat prosessit.

’’Kehitämme prosessien ja tuotteiden reaaliaikaista takaisinkytkentää, ennakointia, ohjausta ja välitöntä reaktiokykyä. Näin saamme joustavia, laadukkaita ja kilpailukykyisiä kone-, laite- ja sovellusratkaisuja’’, kertoo TAMKin teollisuusteknologian lehtori Petri Pohjola.

Lisäksi markkinapotentiaali kansainväliselle kasvulle on vahvasti olemassa. Tampereen yliopiston pilottiympäristö Cold Spray tarjoaa uuden mahdollisuuden hyödyntää myös online-diagnosointia ainetta lisäävässä valmistuksessa kamerateknologian avulla.

Lisäksi hankkeessa hyödynnettävä reunalaskenta tarkoittaa laitteiden keräämän datan käsittelyä mahdollisimman lähellä datan keräyspaikkaa. Hankkeessa tutkitaan myös SoC-järjestelmäpiirimoduulien hyödyntämistä koneiden välisessä kommunikaatiossa. Tekoäly ja koneoppiminen helpottavat järjestelmien välistä viestintää, ja ne voivat tehdä omia valintojaan.

Tamperelaisten Ultrafast-hankkeen tutkimusteema nivoutuu myös hanketta rahoittavan Business Finlandin Nokia 5G -veturiohjelmaan. Pohjolan mukaan yhtymäkohtia on erityisesti veturiohjelmassa kehitteillä olevaan SoC-teolliseen ekosysteemiin ja Future M2M Autonomy -teemaan.

Lisää: Ultrafast-hakkeen sivut (LINKKI)

Kuvituskuva: TAMK