SAE3-tason auto tuo lisää turvallisuutta

Euroopassa on ensimmäisen kerran testattu henkilöautojen SAE3-tason osittaista automaattiajamista kattavilla kenttäkokeilla Volkswagenin koordinoimassa EU:n lippulaivahankkeessa L3Pilot. Tutkimus osoitti, että automaatio vähentää liikenneonnettomuuksia. Eniten turvallisuushyötyjä voidaan saada kaupunkialueilla.

SAE3-automaation avulla auto voi ajaa ilman ihmiskuljettajaa määrätyissä tieympäristöissä ja olosuhteissa, esimerkiksi moottoritiellä hyvällä säällä. Kuljettajan ei tarvitse valvoa järjestelmää automaattiajon aikana, mutta hänen on jatkettava ajamista, kun tullaan automaattiajoon soveltuvan toiminta-alueen rajalle.

Kuva: Patrick Lux fuer EICT

Kenttäkokeilla selvitettiin henkilöautojen kuljettajalla varustettua SAE3-tason automaattiajoa moottoriteillä ja taajamissa useissa Euroopan maissa.

Kokeissa olivat mukana lähes kaikki Euroopassa toimivat ajoneuvovalmistajat: testiajoihin osallistui 750 kuljettajaa ja 70 autoa 13 valmistajalta. Kenttäkokeiden testiajoissa moottoriteillä kertyi yli 400 000 ajokilometriä ja kaupunkiympäristössä yli 24 000.

Evaluointi kattoi koko ketjun suorista ajotapaan ja käyttäjään liittyvistä vaikutuksista epäsuoriin yhteiskuntataloudellisiin vaikutuksiin. Mukana oli autonvalmistajien lisäksi useita eurooppalaisia tutkimuslaitoksia. Suomesta VTT vastasi käytettyjen tutkimusmenetelmien kehittämisestä ja osallistui automaattiajon vaikutusten arviointiin.

”Oli hienoa päästä kokemaan tulevaisuuden liikkumista kenttäkokeissa, kun autot ajoivat automaattiajoa moottoriteillä 130 km/h nopeuteen asti. Automaattiajoa suoritettiin myös muun muassa Brysselin keskustassa niin pääkaduilla kuin kapeilla kujillakin’’, kertoo VTT:n johtava tutkija Satu Innamaa.

Automaattiajon vaikutuksia liikenneturvallisuuteen arvioitiin kenttäkokeissa kerätyn aineiston ja laajojen simulointitutkimusten avulla. Arvioinnin mukaan SAE3-automaatio vähentää tehokkaasti liikenneonnettomuuksia toiminta-alueillaan. Lisäksi L3Pilotin jatkohankkeessa tutkitaan Innamaan mukaan, miten automaation toiminta-aluetta saataisiin laajennettua eri sää- ja liikenneympäristöissä.

Lisää: L3Pilot (LINKKI)

Kuvituskuva: Volkswagen

Yhdysvaltalaisen Synopsysin SAE0-5-kaavio autojen automaation kehityksestä. (LINKKI).