Suomalaisyritykset sitoutuivat lisäämään tutkimuspanostuksiaan

Joukko suomalaisia teknologia- ja metalliyritystä on lupautunut lisäämään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksiaan (TKI) Suomessa, jos hallitus toteuttaa parlamentaarisen työryhmän ehdotukset viemällä eduskuntaan T&K-rahoituslain sekä laajaa T&K-lisäverovähennystä koskevan lain. Mukana on kaikkiaan 57 teknologiayritystä.

Teknologiateollisuuden 57 jäsenyritystä ovat allekirjoittaneet sitoumuksen, jonka mukaisesti ne lupaavat nostaa omia TKI-panostuksiaan siten, että tavoite neljän prosentin T&K-intensiteetistä saavutetaan vuoteen 2030 mennessä, jos sitoumuksessa kuvatut edellytykset täyttyvät. Tämä tarkoittaisi kaikkien teknologiateollisuuden yritysten osalta jopa keskimäärin 200 miljoonan euron vuosittaista lisäystä TKI-investointeihin joka vuosi vuoteen 2030 asti.

’’Yritysten sitoumus toisi kaikkiaan 10,5 miljardin euron ja noin 74 000 työvuoden lisäpanostukset TKI-toimintaan alle kymmenen vuoden aikana, jos kaikki toimialan yritykset lähtevät mukaan’’, sanoo Teknologiateollisuuden hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen (kuvassa).

Julkisen sektorin lisärahoitus on alkuvuosina hankittava ensisijaisesti budjetin sisäisin säästöin ja valtion omaisuutta myymällä, velanottoa välttäen. Kokonaisuutena julkinen rahoitus maksaa VM:n arvion mukaan itsensä takaisin muun muassa nopeamman kasvun ja korkeamman lisäarvon tuotannon kautta.

TKI-toiminnalla ratkaistaan muun muassa ilmasto-ongelmia, hyödynnetään digitalisaatiota ja edistetään kiertotaloutta. Teknologiateollisuuden mukaan julkisen sektorin lisärahoitus on suunnattava kilpailullisesti huippututkimukseen ja innovaatiotoimintaan, jota tehdään yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kumppanuuksissa. Suomen menestykselle on lisäksi elintärkeää, että myös pk- ja midcap-yritysten tutkimus- ja innovaatiopanostukset kasvavat.

’’Tätä kehitystä vauhdittamaan tarvitsemme työryhmän esittämän laajennetun T&K-verovähennyksen, joka on yksinkertainen ja selkeä kannustin yksittäisille yrityksille kasvattaa innovaatiotoimintaansa. Odotamme hallitukselta nopeaa toimintaa lainvalmistelun käynnistämiseksi’’, Miettinen toteaa.

Lisää: Sitoumus ja lista yrityksistä, jotka ovat siinä mukana (LINKKI, pdf).

Kuva: VTT