Biopohjainen elektroniikka vähentää ympäristökuormaa

Elektroniikkajätteen määrä on lähes tuplaantunut viimeisten 16 vuoden aikana, ja vain parikymmentä prosenttia siitä kerätään tehokkaasti talteen. Nyt EU vaatiikin kestävämpiä ratkaisuja, joita voivat olla Suomessa kehitetyt painettu elektroniikka, biopohjaiset materiaalit ja ekopohjainen suunnittelu.

Elektroniikkateollisuuden ympäristökuormaa voidaan vähentää VTT:n mukaan merkittävästi siirtymällä perinteisistä valmistusprosesseista painettuun elektroniikkaan ja fossiilipohjaisista materiaaleista biomateriaaleihin.

Painettujen prosessien avulla voidaan joissakin sovelluksissa korvata jopa 90 prosenttia fossiilisista materiaaleista. Samalla energiankulutus voi vähentyä viidesosaan perinteisiin prosesseihin verrattuna. Ekosuunnittelu edistää puolestaan arvokkaiden materiaalien tehokasta käyttöä, kierrätystä ja talteenottoa.

Eilen järjestettiin ECOtronics-hankkeen loppuseminaari verkossa, jossa esiteltiin käytännön ratkaisuja elektroniikan ympäristökuorman arvioimiseksi ja kestävien ratkaisujen toteuttamiseen. Esimerkiksi VTT ja yliopistokumppanit ovat testannee ratkaisujen toteutuskelpoisuutta demotuotteiden avulla.

Aloituskuvassakin oleva biopohjaiselle muoville painettu älyetiketti saa virran aurinkokennolla ladattavasta superkondensaattorista, jopa sisätiloissa. Se voidaan lisätä osaksi tuotepakkausta, ja sen avulla voidaan seurata esimerkiksi elintarvikkeiden ja lääkkeiden tai muiden lämpöherkkien tuotteiden kuljetusolosuhteita.

Älyetiketti soveltuu myös erilaisten tilojen monitorointiin ja muun muassa kosteuden, paineen tai tuotteisiin kohdistuneiden iskujen seuraamiseen. Toinen eilen esitelty demoprojekti koski piirikorttiin liitettyä biohajoavaa antennia, joka soveltuu mm. mittaustietojen langattomaan tiedonsiirtoon.

Demoprojektin biomateriaalien etuna on myös se, että niiden ominaisuuksia voidaan muokata monin tavoin. Tämä mahdollistaa täysin uusia sovelluskohteita.

”Esimerkiksi älyetiketti on kevyt, ohut ja joustava. Se soveltuu muun muassa puettavaan elektroniikkaan, johon perinteiset painavat, paksut ja jäykät piirikortit eivät sovi. Jatkamme näiden mahdollisuuksien selvittämistä”, sanoo tutkimustiimin vetäjä Maria Smolander VTT:ltä.

ECOtronics-hankkeeseen osallistui kahdeksan kestävästä elektroniikasta kiinnostunutta yritystä. Esimerkiksi pakkausalalla toimiva Iscent sai apua materiaalivalintoihin ja -testaukseen, ja terveysteknologiaa kehittävä GE Healthcare ekosuunnitteluun sekä ympäristövaikutusten arviointiin.

”Halusimme selvittää ja testata uusia biopohjaisia materiaaleja, ja löysimme uusia vaihtoehtoja, joista yksi sopi täydellisesti asiakkaallemme. Tämä auttoi meitä saamaan merkittävän sopimuksen”, kertoo Raimo Korhonen, Partner and project manager Iscent Oy:stä.

Mukana ollut GE Healthcare halusi puolestaan selvittää kehittämänsä uuden pulssioksimetrin eli potilaan sormeen laitettavan johdottoman mittarin ympäristövaikutuksia.”Vertasimme tuotekonseptimme ympäristökuormitusta markkinoilla oleviin vaihtoehtoihin ja selvitimme mahdollisia hyötyjä ja ongelmakohtia ympäristövaikutusten kannalta. Ympäristökuormituksen merkittävyyttä arvioitiin myös vertaamalla sitä arjesta tuttuihin esimerkkeihin, kuten litraan maitoa. Tässä vertailussa tutkittava tuotekonsepti suoriutui erinomaisesti”, sanoo Juha Virtanen, Hardware Project Leader GE Healthcaresta

ECOtronics-hankkeeseen osallistuivat Iscentin ja GE Healthcaren lisäksi suomalaisyritykset New Cable Corporation, Paptic, Green Company Effect, Stora Enso, Vaisala ja Confidex. Tutkimuskumppaneina toimivat VTT:n ohella Tampereen yliopisto, LUT-yliopisto sekä LAB-ammattikorkeakoulu.

Lisää:  ECOtronics-hankesivut (LINKKI) ja aiemmat uutisjutut (LINKKI) Uusiteknologia.fi:ssä

Kuva: VTT ja yliopistopartnerit ovat integroineet ohuen ja joustavan elektroniikkaetiketin erilaisten ympäristön olosuhteiden monitorointiin. Tarramainen tuote perustuu biopohjaisiin ja ympäristöystävällisiin materiaaleihin, kestävän kehityksen mukaisiin valmistusprosesseihin, ja ekosuunnitteluun. Tarra saa energiansa valon avulla.