Uudella korroosiotutkimuksella elektroniikasta toimintavarmempaa

Lappeenrannan LUT-yliopisto tekee sähköjätti ABB:n kanssa yhteistyössä tehoelektroniikan korroosiotutkimusta, jonka avulla voidaan parantaa myös laitteiden toimintavarmuutta. LUT ja ABB käyttävät laboratoriossa maailmallakin uudenlaista monikaasutestausta.

Lappeenrannan korroosiotestauslaboratorion tutkimuslaitteilla tutkitaan kaasujen vaikutuksia erilaisiin elektronisiin laitteisiin. Tavoitteena on ehkäistä ilman epäpuhtauksien ja ilmankosteuden haitallisia vaikutuksia.

”Korroosiotestauslaboratoriossa tehdään kokeita, joista saadaan tietoa tehoelektroniikan vikaantumiseen johtavista käyttöolosuhteista. Testaamme, millaiset kaasujen pitoisuudet aiheuttavat laitteille ongelmia, mitä ongelmia ne aiheuttavat ja miten niitä voitaisiin ehkäistä”, päätutkija Tommi Kärkkäinen LUT-yliopistosta kertoo.

Korroosiotutkimuksella varmennetaan erityisesti laitteiden taajuusmuuttajien ja niiden osien luotettavuutta. Testauslaboratoriossa niitä altistetaan kloorin, rikkivedyn, rikkidioksidin ja typpidioksidin kaasuille yhtä aikaa noin kuukauden ajan korotetussa lämpötilassa ja kosteudessa.

Yleensä elektroniikkaa rasitetaan vain yhdellä kaasulla kerrallaan. Monikaasumenetelmällä saadaan tutkittua myös kaasujen yhteisvaikutuksia. Korroosiotestauslaboratorion mittausmenetelmä on todettu luotettavaksi.

Tutkimusten perusteella ABB on onnistunut tunnistamaan teknisiä ratkaisuja, joilla voidaan parantaa taajuusmuuttajien korroosiokestoisuutta asiakkaiden sovelluksissa. ”Voimme luottaa siihen, että kun testeissä ei ilmene korroosiota, ei sitä ole asiakkaidenkaan laitteissa”, sanoo sähkötekniikan tohtori Juha Niittynen Drivesin CSI-laboratoriosta.

ABB Drivesin CSI (customer supply investigation) on Helsingin Pitäjänmäellä sijaitseva laboratorio, jossa laboratorion mittaustulokset analysoidaan erilaisin röntgen- ja mikroskooppilaittein. Tuloksia käytetään taajuusmuuttajien tuotekehityksessä ja komponenttitoimittajien tuotteiden laadun kehittämisessä.

Kuvituskuva: Sähkömoottori ABB Pitäjänmäen laboratoriossa