Älykkäät liikennevalot kesätestiin

Helsinki testaa tänä kesänä MarshallAI:n ja Dynniq Finlandin kehittämää liikenneratkaisua, joka poistaa turhaa punaisissa liikennevaloissa seisomista. Toinen Helsingissä pilotoitavista ratkaisu optimoi tekoälyn avulla koulurakennuksen energiankäyttöä. Molemmat ovat osa eurooppalaista AI4Cities-hanketta.

Helsingin Suutarilassa kokeiltavan liikennevaloissa konenäön avulla tunnistetaan kulkuvälineet ja kevyen liikenteen käyttäjät risteyksissä. Kun tielläliikkujia ei ole tulossa, ratkaisu ohjaa vaihtamaan vihreät toiselle suunnalle, jos sieltä on tulossa liikkujia.

Ratkaisu poistaa odotussekunteja, joina tielläliikkuja joutuisi seisomaan valojen vaihtumista punaisissa liikennevaloissa turhan takia. Tavoitteena on paitsi liikenteen parempi sujuminen ja ruuhkien helpottaminen, myös liikenteen päästöjen leikkaaminen 3–8 prosentin edestä.

“Tieliikenne vastaa yksinään yli neljänneksestä EU-alueen päästöistä. Suurin osa kaupunkien liikennepäästöistä muodostuu silloin, kun ajoneuvot pysähtyvät ja kiihdyttävät risteyksistä’’, sanoo MarshallAI:n toimitusjohtaja Marcus Nordström.

Pilotti on osa kansainvälistä AI4Cities-hanketta, jonka tarkoituksena on vähentää laajemminkin päästöjä kaupungeissa. Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki koordinoi hanketta. Liikenteen lisäksi rakennusten energiankulutus ja päästöt halutaan alas tekoälyn avulla.

Helsingissä on käynnissä siksi pilotti, jossa optimoidaan puolestaan kiinteistöjen energiankulutusta Kaisaniemen ala-asteella ja Stadin ammattiopiston tiloissa Meritalossa. Siinä energiankulutusta voidaan suunnitella ja aikatauluttaa tekoälyn avulla optimoidusti etukäteen, kun tiedetään, milloin uusiutuvaa energiaa on saatavilla, milloin kiinteistöjä käytetään ja miten sää vaikuttaa energiantarpeeseen.

Ratkaisun on kehittänyt BEE-konsortio, jossa ovat mukana suomalainen Eeneman, Metropolia ammattikorkeakoulu ja saksalainen Uneti. Ratkaisun odotetaan pudottavan kiinteistöjen energiankulutusta ja päästöjä noin 15 prosenttia. Energiatarpeen vähetessä syntyy myös taloudellista säästöä.

Euroopanlaajuisessa AI4Cities-hankkeissa haetaan hiilidioksidipäästöjä vähentäviä tekoälyratkaisuja. Kesän aikana on niihin liittyviä pilottitestejä Helsingin lisäksi Amsterdamissa, Kööpenhaminassa, Pariisissa, Stavangerissa ja Tallinnassa. AI4Cities on varannut pilotointeihin rahaa yhteensä 1,45 miljoonaa euroa.

Lisää: Forum Virium (LINKKI) ja AI4Cities (LINKKI)

Kuva: Vesa Laitinen