Keliberin litiumhanke etenee rakentamisvaiheeseen

Keski-Pohjanmaalla sähköautojen akkujen litiumhydroksidin tuotantoa valmisteleva Keliber on saanut kokoon rahoituksen, joka mahdollistaa litiumhankkeen etenemisen rakentamisvaiheeseen. Tarkoitus on aloittaa tuotanto kahden vuoden päästä, jolloin yhtiö olisi ensimmäinen eurooppalainen omaan malmiin perustuvan litiumhydroksidin tuottaja.

Keliberin omistajiin kuuluva Sibanye Stillwater Limited sijoittaa kahdessa osakeannissa Keliberiin 146 miljoonaa euroa ja kasvattaa samalla omistusosuuttaan yli 50 prosenttiin nykyisestä 30,3 prosentista. Toinen osakeanti on arvoltaan noin 104 miljoonaa euroa.

Kuva: Keliber

Rahoitusjärjestelyn avulla Keliberin litiumhanke etenee suunnitellusti, ja rakennusvaiheen alkaminen on mahdollista jo kuluvan kesän aikana.  Keliverin litiumhankkeen arvioitu kokonaisinvestointi on useita satoja miljoonia euroja, joten Keliber neuvottelee pääoman lisäksi edelleen myös tarvittavasta lainarahoituksesta.

Sibanye-Stillwater tekee Keliberin osakkeenomistajille lisäksi vapaaehtoisen ostotarjouksen lukuun ottamatta Suomen Malmijalostus, joka valmistelee omaa osuuttaan rahoitusjärjestelyssä.  Valtiollinen Malmijalostus jää edelleen omistajaksi.

Keliberin hankkeeseen kuuluvat Kokkolan suurteollisuusalueelle sijoitettava litiumkemiantehdas, Kaustisen ja Kruunupyyn kuntien rajalle sijoitettava Päivänevan rikastamo ja viisi pitkälle tutkittua kaivoskohdetta, joista ensimmäisessä rakentamisen valmistelevat työt ovat jo meneillään.

Litiumilla on kova kysyntä erityisesti sähköautojen akkujen ja erityyppisten kannettavien digitaalisten laitteiden ja työkalujen valmistuksessa.  Nyt neuvoteltu rahoitusratkaisu mahdollistaa hankkeen rakentamisvaiheen aloittamisen sekä tuotantoprosessiin kuuluvien isojen teknologiapakettien tilaamisen heti kun Keliber on saanut tarvitsemansa ympäristöluvat. Keliber jatkaa uusien henkilöiden rekrytointia.

”Rakennustyömaamme työllistävät seuraavan kahden vuoden aikana jopa 500 ammattilaista, ja tuotannon käynnistyttyä Keliberin toimipaikoilla tulee työskentelemään noin 250 henkilöä. Osaavalle työvoimalle on paljon kysyntää, ja olemme olleet erittäin tyytyväisiä paikalliseen koulutusyhteistyöhön Keski-Pohjanmaalla”, sanoo Keliberin toimitusjohtaja Hannu Hautala.

Muutama päivä sitten Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (LSSAVI) myönsi Keliberin Kokkolan litiumkemiantehtaalle ympäristöluvan. Siihen kuuluu ympäristöluvan lisäksi tuotantotoiminnan aloittamislupa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Näin Keliber voi lupapäätöksen ehtoja noudattaen aloittaa toimintaa valmistelevat työt välittömästi. Rakentamisen on määrä käynnistyä nyt kesän aikana.

Tulevaan tehdaskokonaisuuteen kuuluu useita rakennuksia, joiden kokonaispinta-ala on yli 18 000 neliömetriä. Rakennusvaihe työllistää suoraan noin 250 henkilöä; jatkuvatoimisen tuotannon käynnistyttyä tehdasalueella työskentelee noin 75 henkilöä.

Lisää: Aiemmat Keliberin toimintaa käsitelleet uutisjutut Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).

Kuvituskuva: Keliber

Päivitetty