Suomalainen älytekniikan ekosysteemi hakee kasvua – Murata ja Huawei mukana

Suomalaiset robotiikan, autonomian ja älyteknologioiden yritykset yhdistävät voimansa päästäkseen nopeammin autonomisen liikkuvuuden ja älykkäiden tilojen teknologiat markkinoille. Mukana on runsaan kymmenen suomalaisyritystä sekä tutkimusta Suomessa tekevä Huawei ja Vantaalla MEMS-antureita valmistava japanilainen Murata.

Liikenteen digitalisaatio on luomassa merkittävät globaalit markkinat, joista suomalaisyritykset aikovat ottaa leijonanosan Uusi Vamos-ekosysteemi (Ecosystem for Autonomous Mobility in Smart Spaces)  aikoo keskittyä ratkaisutoimittajiksi globaaleilla autonomisen liikkuvuuden ja älykkäiden tilojen markkinoilla.

”Ekosysteemi edesauttaa kaikkia sen toimijoita nousemaan uudelle tasolle nopeammin kuin mihin yksikään yksittäinen yritys pystyisi. Yhteistyön avulla saavutamme ja vakuutamme asiakkaat osaamisestamme tehokkaammin”, sanoo Seppo Kuula, Vamos-ekosysteemin puheenjohtaja ja Unikien toimitusjohtaja. Kehityskohteena on modulaarisuus, avoimet rajapinnat ja arkkitehtuurit sekä testivetoisen tuotekehitykset työkalut, digitaaliset työkaluketjut ja testikehykset.  Ekosysteemiä johtaa suomalaisenteollisuuden tutkimusyhteisö Dimecc.

”Halusimme Dimeccin johtamaan VAMOSia, koska se on vahva toimija teollisuuden ekosysteemeissä. Meidän pitää pystyä tekemään laajempaa ekosysteemien välistä yhteistyötä, jos haluamme Suomeen vahvan mobiilin vientiklusterin”, sanoo yhteisön alkuunpanijoihin kuuluva Esko Mertsalmi, Unikien perustaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Automaation ja reaaliaikaisen datan käsittelyn lisääntyminen liikenteessä on luonut nopeasti kasvavan teollisuudenalan. ”Työ- ja elinkeinoministeriön raportissa viitataan tutkimuksiin, joiden mukaan globaalin liikennemarkkina kasvaa vuoden 2017 lähes 15 000 miljardista dollarista yli 26 000 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä. Autonomisten ajoneuvojen kokonaismarkkinan vuosikasvu olisi 2020-luvulla 60 prosenttia”, taustoittaa liiketoiminnan kehitysjohtaja Tomi Kankainen innovaatioyhteisö Dimeccstä.

Taustaa: Vamos kokoaa keskeiset toimijat

Vamos-ekosysteemi kokoaa yhteen toimijoita, jotka tekevät yhteistyötä, kilpailevat ja luovat älykkäiden tilojen teknologioihin, sähköistykseen ja autonomiseen liikkuvuuteen perustuvia ratkaisuja. Ekosysteemin perustajajäseniin kuuluvat Cargotec (automaattinen terminaali), Deal Comp (sulautettu tietotekniikka autonomisiin ratkaisuihin), GIM Robotics (mobiilirobotiikka), Huawei (kamera- ja anturiteknologia), Kempower (sähköisten ajoneuvojen latausratkaisut), Mevea (digitaaliset kaksoset ja reaaliaikaiset simulaatiot), Murata (MEMS-anturiteknologia), Nordic Inertial (navigoinnin ja paikannuksen ratkaisut), Plugit (sähköisten ajoneuvojen latauspalvelut), Posiva (ydinpolttoaineen loppusijoitus), Rightware (autojen käyttöliittymäteknologia), Solteq (autonomiset palvelurobotit), Unikie (automatisoitu pysäköintipalvelu, turvalliset reaaliaikaprosessit) sekä tutkimuslaitos VTT (automaattinen ajoneuvotekniikka ja toimintaympäristöt). Ekosysteemin rahoittavat mukana olevat yritykset ja Business Finland. Ekosysteemi ottaa jatkuvasti mukaan uusia jäsenyrityksiä.

Lisää: Vamos (LINKKI)

Kuvituskuva: Unikie