Etteplan hakee lisää muskeleita – ostamassa kilpailijansa

Suomalainen Etteplan aikoo ostaa ruotsalaisen kilpailevan Semcon AB:n osakkeet. Yritys on tehnyt julkisen käteisostotarjouksen ruotsalaisyrityksen osakkeenomistajille. Ostotarjouksen arvo on noin 2 699 miljoonaa Ruotsin kruunua eli noin 255 miljoonaa euroa. *) Päivitys 27.9.2022: Etteplan jättää kaupan.

Etteplanin ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen sille, että se saavuttaa yli 90 prosentin omistusosuuden Semconin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Ostotarjouksen mukainen tarjousaika alkaa arviolta 1.9.2022 ja sen odotetaan päättyvän arvoilta 6.10.2022.

Ruotsalaisen Semconin hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella osakkeenomistajilleen Etteplanin ostotarjouksen hyväksymistä.  Yhtiön suurin osakkeenomistaja JCE Group AB ja muutaman muut suuret omistajat ovat on sitoutunut hyväksymään ostotarjouksen.

Yrityskaupan takana on, että Etteplanista tulisi yksi pohjoismaisista markkinajohtajista tuotesuunnittelussa, vahva pelaaja tuotantoratkaisuissa ja älykkäissä tehdasratkaisuissa, sekä eurooppalainen markkinajohtaja teknisessä tuoteinformaatiossa. Uusi yhtiö tulisi myös olemaan merkittävä pelaaja ohjelmisto- ja digitalisointiratkaisuissa.

“Olemme viime vuosina seuranneet tarkkaan Semconin transformaatiota, joka monin tavoin muistuttaa Etteplanin kehitystä aikojen saatossa. Uskon vahvasti, että Etteplanin ja Semconin yhdistyminen on kaikista näkökulmista katsottuna oikea tie’’, sanoo ostotarjouksen tehneen Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki.

Etteplan uskoo, että kasvaneella yhtiöllä olisi hyvät lähtökohdat markkinatrendeihin vastaamiseen, luoden kasvupotentiaalia, jota kumpikaan yhtiö ei saavuttaisi yksin. Yhtiöt vahvistaisivat ja osittain täydentäisivät toisiaan asiakassegmenteissä.

Suunnittelussa Etteplan ollen erityisen vahva teollisuussektorilla ja Semcon autoteollisuus- ja life science -sektoreilla.  Maantieteellisesti yhdistynyt yhtiö vahvistaisi läsnäoloaan merkittävästi sen keskeisillä markkinoilla, joista Ruotsi olisi sen suurin markkina, ja laajentaisi maailmanlaajuista ulottuvuuttaan.

Etteplan on laajentanut toimintaansa viime aikoina useilla yritysostoilla erityisesti digitaalisuutta ja sulautettujen ratkaisujen alueella. Lisää aiemmista yrityskaupoista (LINKKI).

Päivitys 27.9.2022: Etteplan jättää ruotsalaisen kilpailijansa Semconin ostamatta, sillä siitä on tehty uusi korkeampi kilpaileva ostotarjous. Uuden tarjouksen takana on ruotsalainen Ratos (LINKKI).

Kuvituskuva: Etteplan