Kuinka vastuullista on hankkia uusi kännykkä?

Kännyköitä ja muuta kodinelektroniikkaa hankkivat suomalaiset ovat huolissaan laitteiden lyhyestä käyttöiästä, kertoo suuriin alan laitekauppiaisiin kuuluva Verkkokauppa.com uusimmassa  asiakaskyselysssään. Moni haluaisi korjauttaa laitteensa, mutta usein korjaaminen koetaan usein turhan monimutkaiseksi tai kalliiksi. Selvityksen mukaan käytetyt laitteet kiinnostavatkin entistä enemmän.

Verkkokauppa.comin nettikyselyssä suomalaiset haluaisivat elektroniikan olevan mahdollisimman pitkäikäistä ja kestävää. Vaikka vastuullisuudella on iso merkitys ostopäätöksissä, elektroniikkavalmistajien ja -brändien vastuullisuusteot eivät ole tuttuja ja vastuullisen tuotteen erottaminen muista on hankalaa.

Onneksi valtaosa suomalaisista ostaa uutta elektroniikkaa vain tarpeeseen eli esimerkiksi silloin, kun vanha laite menee rikki. Useampi kuin joka toinen (62 %) pyrkii vähentämään uuden ostotarvetta hankkimalla laitteita, joiden uskoo olevan korjattavissa tai huollettavissa.

Peräti 70 prosenttia Verkkokauppa.comin kyselyyn vastanneista on huolissaan tuotteiden lyhyestä käyttöiästä, joka johtuu nopealla syklillä myyntiin tulevista uusista malleista. Lähes yhtä moni kokee, että vastuullisuudella on merkitystä elektroniikkaostoksilla. Yli kaksi kolmasosaa kaipaa lisää tietoa elektroniikan vastuullisuudesta,

Käyttöiän pidentäminen on kuitenkin hankalaa, sillä joka toinen vastaaja pitää elektroniikan korjaamista vaikeana ja yhtenä isoimmista elektroniikan vastuullisuusongelmista. Käyttöiän pidentämiseksi elektroniikkaa myyviltä verkkokaupoilta toivotaan huolto- ja korjauspalveluja myös takuuajan jälkeen.

Myös käytetyt kiinnostavat. Verkkokauppa.comin nettikyselyn mukaan myös hieman yli puolet on myynyt tai lahjoittanut ja lisäksi yhtä moni ostanut tai saanut toimivaa elektroniikkaa viimeisen vuoden aikana.

Markkinoille on tullut jo muutamia toimijoita, jotka kunnostavat käytettyä elektroniikkaa, esimerkiksi kännyköitä uusiomyyntiin.  Käytetty ja toimintavarma elektroniikka kiinnostaa: peräti 77 prosenttia vastaajista olisi valmis hankkimaan käytettyä elektroniikkaa, jos sitä olisi enemmän tarjolla.

Myös Verkkokauppa.com on ottanut valikoimiinsa yrityskäytössä olleita, huollettuja ja tiedoiltaan tyhjennettyjä tietokoneita. Suomalaiset osaavat myös kierrättää elektroniikkaa. Selvityksen mukaan nuoret olivat käytetyn elektroniikan aktiivisempia hyödyntäjiä ja heitä iäkkäämmät kunnostautuvat laitteiden laitossa elektroniikan jätekiertoon. SER-jätettä oli kierrättänyt 74 prosenttia tutkimukseen osallistuneista.

Taustaa: Verkkokauppa.comin elektroniikan ja verkkokauppojen vastuullisuutta koskevaan asiakastutkimukseen vastasi yli 18 000 asiakasta. Lisäksi sihen oli mahdollista osallistua myös verkkosivujen ja LinkedInin kautta. Tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 17.-24.8.2022.

Lisää: Verkkokauppa.comin elektroniikan vastuullisuusselvitys 2022 (LINKKI, pdf).

Kuvituskuva: Verkkokauppa.com