Älykkäästi anturoitu testidatakeskus Vaasaan

Vaasaan rakennetaan uusi nollapäästöisyyttä tavoitteleva datakeskuslaboratorio Wstar, jonka avulla pyritään datakeskusten energiatehokkuuden parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen.  Kolmivuotista hanketta rahoittaa Suomen akatemia 1,9 miljoonalla eurolla.

Vaasaan rakentuvan Wasa zero emission data centre eli Wstar-testikeskuksen takana ovat Vaasan yliopisto, Åbo Akademi sekä Yrkeshögskolan Novia ja Vaasan ammattikorkeakoulu.  ’’Tarkoituksena on tutkia, miten vähäpäästöisiä ja energiankäytöltään joustavia datakeskuksia voidaan rakentaa, integroida ja käyttää suunnattaessa kohti nollapäästöisyyttä’’, kertoo hankkeen vetäjä, Vaasan yliopiston apulaisprofessori Petri Välisuo.

Uusi testausimfra tulee sijaitsemaan Vaasan yliopiston, Novian ja Vaasan ammattikorkeakoulun yhteisessä Technobothnia-tutkimuskeskuksessa. Aluksi Technobotniaan rakennetaan noin 50 kilowatin suuruinen datakeskus, jonka palvelimista osa on ilmajäähdytteisiä ja osa nestejäähdytteisiä. Jäähdytysjärjestely optimoidaan niin, että jätelämpöä voi hyödyntää maksimaalisesti.

’’Lämmön kausivarastointia ja maakylmän käyttöä datakeskuksen jäähdytyksessä aiotaan testata lämpöpumppuja hyödyntämällä. Luvassa on myös joustava sähkönjakelujärjestelmä ja akusto, jolla voi testata keskuksen toimintaa energiamarkkinoilla esimerkiksi hyödyntämällä kysyntäjoustoa, sanoo vanhempi yliopistonlehtori Jerker Björkqvist Åbo Akademista.

Datakeskukseen asennetaan erilaisia antureita, ja keskuksesta toteutetaan digitaalinen malli eli digitaalinen kaksonen, jotta keskuksen energiankulutusta ja suorituskykyä voidaan seurata tarkasti reaaliajassa.

’’Datakeskusliiketoiminta kehittyy koko ajan. Suomessa ei ole kuitenkaan aiemmin ollut ajanmukaista kansallista infrastruktuuria, joka voisi tarjota vertailuarvoja ja ohjeistusta vähäpäästöisten datakeskusten toteuttamiselle’’, sanoo myös Wstar-hankkeen vetäjä Petri Välisuo.

Wstar-tutkimushankkeessa korkeakoulujen yhteistyökumppaneina ovat ABB, Danfoss Drives, Granlund, Fimpec, Hitachi Energy, Vaasan sähkö, Wapice, Wärtsilä, RISE ICE (Ruotsi), CSC, Tietoevry, The Centre of Sustainable Technology at the University of Hull (Iso-Britannia), Eindhoven University of Technology (Alankomaat) ja Data Centre Alliance (Iso-Britannia).

”Uuden infrastruktuurin avulla alueen teollisuus voi kehittää ratkaisuja myös tulevaisuuden vähähiilisten datakeskusten tarpeisiin”, sanoo Novian tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopäällikkö John Dahlbacka.

Tulevaisuudessa datakeskusten palveluita tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Ongelmana on kuitenkin niiden kasvava energiankulutus ja siitä aiheutuvat päästöt.  Suomesta ja Pohjoismaista on tullut viime vuosina houkutteleva alue datakeskuksille. Vähähiilisen sähkön lisäksi Pohjoismaiden etuna on se, että hukkalämpö on hyödynnettävissä enimmän osan vuotta.

Lisää: Wstar-hanke (LINKKI) ja Technobotia (LINKKI).

Kuvituskuva: Shutterstock