Suomi kouluttaa ensimmäiset kvanttiohjelmoijat

Oulun ja Jyväskylän yliopistot ovat saaneet 1,2 miljoonaa euroa yhteishankkeeseen, jossa tutkitaan kvanttilaskennan sovellutuksia, ohjelmointia, ohjelmistokehitystä käytännön sovelluksia. Hankkeessa aiotaan kouluttaa myös Suomen ensimmäiset kvanttiohjelmoijat ja -ohjelmistokehittäjät.

Kvanttitietokoneet ovat viime aikoina kehittyneet nopeasti, mistä esimerkkinä on vasta koekäyttöön otettu suomalainen VTT:lle rakennettu Helmi-kvanttitietokone. Samaan aikaan on kuitenkin epäselvää, milloin kvanttitietokoneet ovat riittävän kypsiä käytännön sovelluksiin, miten kvanttitietokoneita ohjelmoidaan, ja milloin on oikea aika panostaa kvanttiohjelmistojen kehittämiseen.

“Suomessa on ollut pitkään laadukasta quantum laitepuolen osaamista. Tätä täydentämään meidän hankkeemme keskittyy quantum software -tutkimukseen.” iloitsee hankkeen johtaja, akatemiatutkija, Matti Silveri Oulun yliopistosta. Hanke vahvistaa myös linkittymistä kansainvälisiin kvanttilaskennan tutkimus- ja hyödyntäjäverkostoihin.

Uusi Oulun ja Jyväskylän yliopistoissa alkaa Business Finlandin rahoittama kahden vuoden yhteishanke, joka keskittyy kvanttilaskennan sovellutuksiin, algoritmeihin, sekä kvanttiohjelmistojen sekä ohjelmoinnin tutkimukseen. “Päätavoitteenamme on luoda tiekartta kvanttilaskennan hyödyntämiseen suomalaisyritysten näkökulmasta, sekä kouluttaa Suomen ensimmäiset kvanttiohjelmoijat ja -ohjelmistokehittäjät.” sanoo hankkeen apulaisjohtaja, professori Tommi Mikkonen Jyväskylän yliopistosta.

Hankkeessa ovat yrityspuolelta mukana finanssi- ja lääkekehitysaloilta Orion Pharma), konsulttiyrityksiä kuten Futurice, Loihde Advance, 61 NorthPoint Solutions ja Solita sekä teknologiakehittäjiä kuten Alqoritmiq, QuantrolOx ja Quanscient. Tulevat hyödyntäjät, yritykset ja tutkimusinstituutit, ovat hyvin tietoisia kvanttiteknologian laajasti tunnustetuista mahdollisuuksista vaativissa laskentatehtävissä. Esimerkkejä ovat lääkemolekyylien ominaisuuksien mallintaminen ja sijoitusportfolion tai monimutkaisen teollisuusprosessin optimointi.

Kvanttilaskennan poikkitieteellisen luonteen mukaisesti hankkeessa on mukana fysiikan, sovelletun matematiikan, tietojenkäsittelytieteen, sekä viestintäteknologian tutkijoita yli tiedekunta- ja yliopistorajojen. Hankkeen valmistelua ja toteutusta on merkittävästi tukenut esimerkiksi  Oulun yliopiston Kvantum-instituutti.

Kuvituskuva: Jyväskylän yliopisto, IT