Elisan tukiasemien akustot tukemaan tekoälyllä sähköverkkoa

Teleoperaattori Elisa on kehittänyt mobiiliverkon tukiasemien varavirran älykkääseen hallintaan perustuvan Distributed Energy Storage (DES) -ratkaisun. Se avulla yhtiö voi optimoida paremmin tukiasemiensa sähkönhankinnan sekä tarjota myös sähkön tasapainotuspalveluita kantaverkkoyhtiölle.

Koneoppimiseen perustuva DES-ratkaisu muuttaa mobiiliverkon tukiasemien akuston hajautetuksi virtuaaliseksi voimalaitokseksi. Kyseessä on suurin tämän tyyppinen hanke Euroopassa. Yhtiö on saanut 3,9 miljoonan euron valtionavustuksen, joka mahdollistaa palvelun nopeutetun käyttöönoton 150 MWh:n kapasiteetilla. Rahoitus on osa puhtaan energian hankkeisiin suunnattua Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa ja edellyttää vielä Euroopan komission hyväksynnän.

Uusiutuvat energialähteet ovat tulevaisuudessa iso haaste sähköverkoille, koska toisin kuin fossiiliset polttoaineet, niiden ennustettavuus ja saatavuus voivat vaihdella. Elisan keksinnön avulla sa tukiasemien akkujen sähkökapasiteetista voidaan toimittaa joustavasti kantaverkko-operaattorille sähköverkon tasapainottamista varten. Tämä mahdollistaa uusiutuvan energiankäytön kasvun tukemalla energiansaantia myös muun muassa tuulettomalla säällä.

”Laajentamalla verkkoomme varastointikapasiteettia ja hallitsemalla sitä älykkäästi paitsi parannamme verkon kestävyyttä, myös säästämme energiakustannuksissa ja edistämme nollahiilisiirtymää helpottamalla uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian varastointia.” sanoo Elisan tekoäly- ja eritysprojektien johtaja Jukka-Pekka Salmenkaita.

Elisa testasi DES-ratkaisuaan onnistuneesti 200 tukiasemalla Suomen mobiiliverkossaan vuoden 2022 aikana ja läpäisi Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin teknisten vaatimusten todentamis- ja hyväksyntäprosessin. Kokeilut osoittivat Elisan mukaan , että ostamalla ja varastoimalla sähköä silloin, kun se on edullista, voidaan pienentää Elisan sähkökustannuksia sekä tarjota sähköverkon tasapainotuspalveluja Fingridille kulutushuippujen aikaan.

Taustaa: Koneoppimiseen perustuvan Distributed Energy Storage -ratkaisun avulla Elisa muuttaa mobiiliverkkonsa tukiasemien akuston hajautetuksi virtuaalivoimalaitokseksi, joka optimoi energianhallintaa akkujen latauksen ja purkamisen avulla sähkön hinnan perusteella. Lisäksi osa akkujen joustokapasiteetista tarjotaan paikalliselle kantaverkko-operaattorille sähköverkon tasapainottamista varten. Kantaverkko tasapainottuu sekunnin välein, ja DES-järjestelmä päättää, minkä tukiasemien akkuja säädetään. Lisää: Elisa DESS (LINKKI).

Kuvituskuva: UT