Lisää tutkimusrahaa ohutkalvokehitykseen

Aalto-yliopiston professori Maarit Karppinen on saanut Euroopan tutkimusneuvosto ERC:n rahoituksen ohutkalvoteknologian tutkimukseen ja kehittämiseen. Rahoituksen suuruus on 2,5 miljoonaa euroa ja kesto viisi vuotta.

Millennium-palkittu Tekniikan tohtori Tuomo Suntolan jo 70-luvulla kehittämä atomikerroskasvatus kehittyy edelleen. Suomessa on laajaa alan yritystoimintaa, esimerkiksi Kirkkonummella Picosun, joka valmistaa  ALD-laitteita, Beneq tekee Espoossa ALD-tekniikalla myös erikoisnäyttöjä ja hollantilaisella ASM:lla on Helsingissä ASM Microchemistry-yritys.

Suomessa kehitetty atomikerroskasvatus eli ALD-teknologia on ollut teollisuuden käytössä jo pitkään. Sen avulla on valmistettu epäorgaanisia ohutkalvoja esimerkiksi mikroelektroniikan sovelluksiin. Lisäksi molekyylikerroskasvatus eli MLD-menetelmä on tunnettu jo kauan, mutta se on professori Maarit Karppisen mukaan jäänyt vähemmälle huomiolle. ’

Kahden eri menetelmän yhdistelmä hybridiohutkalvojen valmistukseen on nyt alkanut yleistyä.  Esimerkiksi Karppisen tutkimushankkeessa kehitetäänkin juuri uusia materiaaleja yhdistämällä epäorgaanisia ja orgaanisia komponentteja atomi- ja molekyylitason tarkkuudella. Näitä uusia ohutkalvomateriaaleja kaivataan esimerkiksi uusiin kestäviin energian varastointi- ja konversioteknologioihin.

”Uudet materiaalitoiminnallisuudet voisivat tarjota myös ennennäkemättömiä mahdollisuuksia esimerkiksi tehokkaaseen valolla ohjattavaan magneettiseen tiedon varastointiin tai uudentyyppisiin biokuvantamis- ja diagnostiikkamenetelmiin,” visioi  professori Maarit Karppinen.

Euroopan tutkimusneuvosto ERC myöntää Advanced Grant -rahoituksia kokeneille ja erityisen ansioituneille tutkijoille poikkeuksellisten ja epätavanomaisten tieteellisten avausten tekemiseen. Yhteensä 544 miljoonan euron apurahoilla tuetaan huippututkimusta eri aloilla lääketieteestä ja fysiikasta yhteiskuntatieteisiin ja humanistisiin tieteisiin. Aalto-yliopiston professori Maarit Karppinen sai rahoituksen nyt jo toista kertaa.

Kuva: ALD-laboratorion laitteistoa. Kuvaaja Maarit Karppinen / Aalto-yliopisto.