Nokia tiukemmin Euroopan mikropiirihankkeisiin

Nokian on entistä tiukemmin mukana eurooppalaisen mikro- ja viestintäteknologioiden  kehittämisessä. Komissio hyväksyi eilen enintään 8,1 miljardin euron tuen IPCEI-hankkeisiin, joilla halutaan vauhdittaa eurooppalaista mikropiirien ja viestintäteknologioiden kehitystä.

Uuden panostuksen ja aiemman Euroopan mikropiiri -säädöksen kautta Euroopan unioni pyrkii vähentämään puolijohdepiirien riippuvuutta Aasian maista.  Vaikka Eurooppa on edelleen alan johtava maa niin sen markkinaosuus piirivalmistuksesta on vain kymmenen prosenttia.

Uusi IPCEI-hankekokonaisuus sisältää tutkimus – ja kehityshankkeita mikroelektroniikan ja viestintäteknologian koko arvoketjun pituudelta materiaaleista ja työkaluista sirumalleihin ja valmistusprosesseihin saakka. IPCEI on lyhenne sanoista Important Project of Common European Interest, joita koskee erillinen, kevyempi valtiontukisäännöstö, jonka mukaan valtio voi tukea yrityksiä normaalia joustavammin.

Suomesta IPCEI-hankkeessa on mukana myös tietoliikennejätti Nokia, joka kehittää eurooppalaisessa yhteistyöverkostossa esimerkiksi 5G-Advanced -verkkojen sekä tulevien 6G-verkkojen SoC-järjestelmäpiiriteknologiaa. Kaikkiaan Komission hyväksymissä IPCEI-hankkeen 68 projektissa on kaikkiaan 56 yritystä. Nokian kokoisten yritysten lisäksi mukana runsaasti pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä aivan alkuvaiheen tartup-yrityksiä. Lisäksi mukana on eurooppalaisia yliopistoja ja tutkimuslaitoksia.

EU:n runsaan kahdeksan miljardin euron julkisen tuen lisäksi odotetaan sen saavan aikaan myös 13,7 miljardin euron yksityiset investoinnit. Suomessa lopullisen rahoituspäätöksen tekee Business Finland syksyn 2023 aikana ja hanke rahoitetaan Suomen kestävän kasvun ohjelmasta.  Suomi on yksi hankkeeseen osallistuvista 14 EU:n jäsenmaista.

Lisää: Euroopan komission taustatiedote hankkeista (LINKKI).

Kuvituskuva: Nokia