Suomi ottaa käyttöön USB-C-yleislaturit

Euroopan unioni haluaa USB-C-pohjaiset yleislaturit kaikkiin pienelektroniikkalaitteisiin. Nyt Euroopan Parlamentin esitystä ollaan ottamassa käyttöön myös Suomessa. Ennen uuden säädöksen käyttöönottoa liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausuntoja hallituksen esitykselle.

Uudella hallituksen esityksellä toimeenpantaisiin radiolaitedirektiivin muutos, jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 23.11.2022. Esityksellä yhdenmukaistettaisiin tiettyjen radiolaiteluokkien latausrajapinnat ja –protokollat. Esityksellä toimeenpantaisiin käytännössä radiolaitedirektiivin muutokset, joilla yhdenmukaistetaan esimerkiksi kännyköiden ja tablettien lataamista.

Vuodesta 2026 alkaen USB-C on tulossa kännyköiden lisäksi muidenkin it-laitteiden latausliitännäksi. Kuva: SiliconLabs.

Uudesta esityksestä lausuntoja voi antaa 29.9.2023 asti. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen lakimuutoksen valmistelu jatkuu virkatyönä. Hallituksen esityksellä otettaisiin käyttöön vaatimuksia, joiden mukaan laitevalmistajien olisi tarjottava loppukäyttäjille mahdollisuus hankkia direktiivin mukaiset radiolaitteet ilman latauslaitetta.

Vaatimusten tavoitteena on vähentää elektroniikkaromun määrää. Uuden säädöksen kautta  vuoden 2024 loppuun mennessä kaikissa EU:ssa myytävissä matkapuhelimissa, tableteissa ja kameroissa on oltava USB-C-tyyppinen latausliitin.  Ja keväästä 2026 alkaen velvoite koskee myös kannettavia tietokoneita eli kuluttajat voisivat käyttää samaa laturia useissa eri laitteissa.

Uuden säädöksen mukaan laitevalmistajien tulisi varmistaa, että loppukäyttäjät saavat radiolaitteen ostaessaan tarvittavat tiedot sen lataustehoa koskevista ominaisuuksista ja laitteen kanssa yhteensopivasta latauslaitteesta. Lisäksi lakiin tehtäisiin teknisiä täsmennyksiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 28.12.2024.

Hallituksen esityksellä pyrittäisiin parantamaan kuluttajien käyttömukavuutta helpottamalla laitteiden lataamista sekä vähentämään latureista syntyvää elektroniikkalaiteromua. Tavoitteena on ehkäistä markkinoiden pirstoutumista latausrajapintojen ja –protokollien osalta. Uusimpien tietojen mukaan esimerkiksi myös Apple toisi kännyköihin USB-C-liittimet Android-laitevalmistajien tapaan.

Lisää: Aiemmat uutiset EU:n tulevasta USB-C-direktiivistä (LINKKI) sekä Liikenne- ja viestintäministeriön Lausuntopalvelu.fi (LINKKI) ja Valtioneuvoston tulevat radiolaitedirektiivin muutokset (LINKKI).

Kuvituskuva: Nexperia