Eurooppa selvittää teknologiariskinsä – puolijohteista kvanttiosaamiseen

Euroopan komissio selvittää jäsenmaidensa kanssa turvallisuuden kannalta kriittisimmät teknologiat, joita ovat puolijohdeteknologiat, tekoälytratkaisut sekä kvantti- ja biotekniikat.

Euroopan komissio on valinnut selvityksessään kaikkiaan kymmenestä kriittisestä teknologia-alasta neljä alaa, joiden katsotaan erittäin todennäköisesti aiheuttavan arkaluonteisimmat ja välittömimmät teknologiaturvallisuuteen ja teknologiavuotoon liittyvät riskit.

Komissio suosittelee, että jäsenmaat tekevät yhdessä komission kanssa aluksi näitä neljää alaa koskevat yhteiset riskinarvioinnit tämän vuoden loppuun mennessä.

Kattavaan lähestymistapaan sisältyy neljä riskityyppiä, ja tämänpäiväisessä suosituksessa arvioidaan näistä yhtä eli teknologiaturvallisuuteen ja teknologiavuotoon liittyvää riskiä. Komissio aikoo käynnistää riskiarvioinnit jäsenmaiden kanssa asianmukaisten asiantuntijafoorumien kautta. Lisäksi komissio aloittaa jäsenmaiden kanssa avoimen vuoropuhelun tulevien riskinarviointien aikataulusta ja laajuudesta

Suosituksessa komissio esitti luettelon kymmenestä kriittisestä teknologia-alasta, jotka valittiin seuraavien kriteerien perusteella: teknologian mahdollistavuus ja muutosvoimaisuus, yhdistetyn sotilas- ja siviilikäytön riski sekä riski teknologian käytöstä ihmisoikeusloukkauksiin.

Komissio ja EU:n ulkoasiainedustaja hyväksyivät 20. kesäkuuta 2023 yhteisen tiedonannon Euroopan taloudellisen turvallisuuden strategiasta. Strategia perustuu kolmeen osatekijään: EU:n taloudellisen perustan ja kilpailukyvyn edistäminen, suojautuminen riskeiltä sekä kumppanuus mahdollisimman monen maan kanssa yhteisten huolenaiheiden ja etujen käsittelemiseksi.

Tiedonannossa esitetään useita toimia sellaisiin riskeihin vastaamiseksi, jotka liittyvät toimitusketjujen häiriönsietokykyyn, kriittisten infrastruktuurien fyysiseen ja kyberturvallisuuteen, teknologiaturvallisuuteen ja teknologiavuotoihin sekä taloudellisten riippuvuuksien hyödyntämiseen tai taloudelliseen pakottamiseen.

Kuvituskuva: Bosch