Caruna tuo akustot sähköverkkoihin

Teollisen kokoluokan sähköakustot yleistyvät nopeasti Suomessa. Tämänhetkisen tilanteen mukaan esimerkiksi Carunan jakeluverkkoon liitetään ensi vuonna jopa viisitoista akkua. Niitä tilataan kiihtyvällä tahdilla uusien aurinkovoimaloiden ja tuulivoimaloiden luoman kulutusvaihteluiden takia.

Viime talven energiakriisi ja puhdas siirtymä ovat lisänneet kiinnostusta akkuihin, joiden koot ja tehot ovat megawattien luokkaa. Hyvä sähköverkko ja luotettava toimintaympäristö houkuttelevat myös ulkomaisia yrityksiä investoimaan akkuenergiaan Suomessa. Carunan verkkoon liitettävät akut ovat kapasiteetiltaan hieman yli megawatin kokoisia, mutta suunnitteilla on myös suurempia akkuhankkeita. Niiden koot liikkuvat jopa 15 megawatin tehoissa.

Konttikoon akkuyksikkö Inkoossa. Kuva: Caruna

Sähkövarastoja voidaan käyttää sähköverkossa ja asiakkaiden omissa sähköjärjestelmissä. Nyt Carunan verkkoon liitettävien sähkövarastojen pääasiallinen tehtävä on toimia kantaverkkoyhtiö Fingridin taajuusreservimarkkinoilla tasapainottamassa koko sähköverkon taajuutta.

Sähkövarastoja voidaan käyttää myös paikalliseen joustoon, jolloin akku tukee paikallista jakeluverkkoa tasaamalla kulutus- tai tuotantopiikeistä aiheutuvaa kuormaa.  Akut auttavat sähköjärjestelmää joustamaan esimerkiksi aurinkoenergiaratkaisuissa.

“Akkujen avulla kiinteistön oma sähköntuotanto saadaan tehokkaammin käyttöön ja akun avulla on mahdollista tasata liittymän kulutushuippuja. Lisäksi akkua on mahdollista ladata edullisilla tunneilla ja käyttää sähköä suoraan akusta kalliilla tunneilla”, kertoo Carunan myynti- ja asiakaspäällikkö Joni Kokkonen.

Se, mikä nyt on uutta, on akustot, joiden tehtävä on toimia sähköverkossa esimerkiksi osana kantaverkon reservimarkkinaa. Kun verkossa tulee tilanne, jossa kulutus on tuotantoa isompaa, akut voivat syöttää sähköä verkkoon ja näin tasata verkon tilannetta. Toisaalta kun tuotantoa on paljon, akut voivat ottaa sähköä verkosta.

“Tässä on taustalla etenkin uusiutuvan energian lisääntyminen. Uusiutuvan energian tuotanto on riippuvaista säästä, jolloin heilahtelu tuotannon ja kulutuksen välillä on suurempaa ja kulutuksen pitää pystyä joustamaan. Tarvitsemme verkkoon joustoa ja varastointimahdollisuuksia esimerkiksi pilvisten ja tuulettomien päivien varalle”, Carunan Kokkonen sanoo.

Akut voivat auttaa myös paikallisesti tasaamaan kulutusta ja tuotantoa siellä, missä sähköverkon nykyinen kapasiteetti ei kestä suurimpia kulutus- tai tuotantopiikkejä. Tällaisia voivat olla alueet, joissa sähkönkulutus tai -tuotanto on muutaman vuoden sisällä lisääntynyt hurjasti esimerkiksi sähköistyvän lämmityksen, aurinkovoiman tai tuulivoimaloiden takia.

Kuvituskuva: Caruna