Some muutoksessa – kenen joukoissa surffaat?

Twitterinä tunnettuun Elan Muskin viestipalvelu X:ään tehdyt muutokset on otettu DNA:n selvityksen mukaan suomalaisten keskuudessa vastaan kahtalaisesti. Palvelusta on poistunut käyttäjiä, mutta samaan miehillä ja 35–44-vuotiailla X:n käyttö on kasvanut. Lue mitä muita muutoksia löydettiin eri some-kanavien käytöstä.

Asia selviää DNA:n teettämästä sosiaalisen median käytön tutkimuksesta. Sen mukaan muiden sosiaalisen median palveluiden käytön muutokset ovat olleet maltillisia, mutta tutkimustulokset ennustavat kylmää kyytiä mahdollisille aikeille tehdä X:stä maksullinen.

Viestipalvelu X:ssä viime aikoina tapahtuneista, närkästystäkin aiheuttaneista muutoksista huolimatta suomalaisten X:n käyttö on kokonaisuudessaan pysynyt samalla tasolla kuin aikaisemmin. Kun osa on jättänyt palvelulle jäähyväiset tai vähentänyt sen käyttöä, niin muiden lisääntynyt käyttö pitää keskustelut palvelussa edelleen aktiivisina.

DNA:n selvityksessä en käytä X:ää -vastanneista 23 prosenttia kertoo käyttäneensä palvelua aiemmin. Lisäksi noin kolmannes kertoo vähentäneensä palvelun käyttöä viime aikoina. 21 prosenttia vastaajista puolestaan koki, että heidän viestipalvelu X:n käyttönsä on lisääntynyt.

Muiden sosiaalisen median palveluiden osalta päivittäinen käyttö on lisääntynyt eniten WhatsAppissa, joka on kaikissa ikäryhmissä käytetyin palvelu. Kasvua on myös nuorempien ikäryhmien suosimissa YouTubessa ja TikTokissa. Muissa palveluissa käyttö on kasvanut maltillisesti. Käyttäjämäärissä viestipalvelu X on DNA:n tutkimuksen Suomen 10. suosituin some-kanava, mutta sillä on vahva asema yhteiskunnallisessa keskustelussa.

“Tutkimme DNA:lla myös sosiaalisen median käyttöä, sillä muutokset tapahtuvat siellä nopeasti – alustat kehittyvät ja käyttötavat muuttuvat. Ihmisillä on luontainen tarve olla yhteydessä toisiinsa ja sosiaalisen median kanavat tukevat tarvetta. X-palvelu on ollut pitkään alusta erilaisille keskusteluille, mutta muutoksien vuoksi esimerkiksi asiantuntijakeskustelu voi tulevaisuudessa siirtyä toisille alustoille kuten LinkedIniin, Threadsiin, Blueskyhin ja Mastodoniin”, DNA:n sosiaalisen median asiantuntijana toimiva Brand Manager Arko Julia arvioi.

Musk ja X:n ilmapiiri ajanut ihmisiä pois palvelusta. DNA:n selvityksen tulokset osoittavat, että X-viestipalvelua käyttävät viikkotasolla nuoremmat ikäryhmät vanhempia enemmän. Päivittäinen käyttö on kasvanut 35–44-vuotiaiden keskuudessa kahdeksan prosenttia viime vuodesta. 55–64-vuotiaissa käyttö on vähentynyt eniten, sillä 42 prosenttia ikäryhmän vastaajista sanoo vähentäneensä X:n käyttöä viime aikoina.

Vähentämisen syiksi vastaajat mainitsivat omistajamuutoksen ja palvelun yleisen ilmapiirin. Palvelun sisällön mielenkiintoisuus oli puolestaan suurin syy käytön lisääntymiselle. Huomioitavaa on, että vain neljä prosenttia käyttää X:n maksullista versiota, mikä ei ennusta hyvää aikeille tehdä palvelusta maksullinen.

Miesvastaajista neljäsosa koki, että heidän X:n käyttönsä on viime aikoina lisääntynyt. Naisista puolestaan 41 prosenttia koki viettävänsä palvelussa nyt vähemmän aikaa kuin aiemmin.

“Ylipäätään X:n käyttö on yleisempää miesten kuin naisten keskuudessa. Keväällä tehdyssä Digitaalinen elämä 2023 -tutkimuksessa 21 prosenttia miehistä vastasi käyttävänsä sitä, naisissa lukema oli kahdeksan prosenttia. Tämä näkyy sekä päivittäisessä että viikoittaisessa käytössä – kumpikin on noin tuplasti yleisempää miehillä”, Arko toteaa.

Viestipalvelu X on tässä suhteessa poikkeus, sillä naiset käyttävät sosiaalista mediaa enemmän kuin miehet. Esimerkiksi molemmissa ryhmissä WhatsApp on eniten käytetty some: naisista sitä käyttää lähes 80 prosenttia ja miehistä vajaa 70. Digitaalinen elämä -tutkimuksessa nousi esille, että sosiaalisen median käytössä korostuu vuorovaikutus muiden kanssa. Yleisin tapa osallistua on jättää reaktioita muiden julkaisuihin, mitä tekee puolet vastaajista.

Taustaa: DNA:n lisätutkimus sosiaalisesta mediasta

DNA:n ja Nepan yhteistyössä tuottama Digitaalinen elämä – sosiaalisen median lisätutkimus 2023 tehtiin online-paneelissa 28.8–3.9.2023. Sen tavoitteena oli selvittää, miten suomalaiset käyttävät viestipalvelu X:ää. Tutkimukseen vastasi reilu tuhat 16–74-vuotiasta suomalaista. Varsiainen Digitaalinen elämä -tutkimus tehtiin online-paneelissa 8.4.–3.5.2023. Sen tavoitteena on selvittää, miten suomalaiset käyttävät erilaisia digitaalisia palveluja sekä millaiseksi digitaalinen yhdenvertaisuus koetaan. Vuosittain toteutettavaan tutkimukseen vastasi reilu tuhat 16–74-vuotiasta suomalaista. Tutkimus on tehty vuodesta 2013 alkaen.

Lisää: DNA Digitaalinen elämä 2023 -tutkimus (LINKKI) ja lisätutkimus elo-syyskuu 2023 (LINKKI, pdf).

Kuvituskuva: DNA