Kuusakoski investoi sähkö- ja hybridiautojen purkamiseen

Kierrätysyritys Kuusakoski näkee sähköautojen purkutöiden kasvavan tulevaisuudessa. Yritys on nyt investoinut ensimmäiseen sähkö- ja hybridiautojen esikäsittelypisteeseen Heinolassa. Kuusakosken tarkoitus on viitoittaa tietä myös koko toimialalle, kun määrät nousevat lähitulevaisuudessa.

Kuusakosken 25 hehtaarin kierrätystehdasalueelle Heinolaan on tänä vuonna rakentunut autojen esikäsittelypisteen, jossa voidaan purkaa sähkö- ja hybridiautojen esikäsittelytila, jossa erityisesti sähköturvallisuus on mietitty tarkkaan.

Uusi esikäsittelypiste on rakennettu Keski-Euroopassa hyväksi havaittujen toimintamallien mukaisesti. Paloturvallisuutta on kehitetty yhdessä pelastuslaitoksen kanssa.

”Sähkö- ja hybridiautoja odotetaan jatkossa entistä enemmän kierrätykseen, ja olemme nyt varautuneet niiden turvalliseen esikäsittelyyn. Pelkästään akun poistoon liittyy riskejä. Kun aletaan purkaa akkua, riskitaso nousee”, kertoo Kuusakosken palvelupäällikkö Ari Turunen.

Esimerkiksi sähköautojen purkutilassa pitää olla massiivinen akkujenkäsittelypöytä, jonka sisällä on vesiallas (jonne akku voidaan tulipalon sattuessa pudottaa). Työskentelytilan saa myös jännitteettömäksi ovien viereisistä hätäkytkimistä.

Työntekijältä vaaditaan 3 pätevyyttä (SFS6002 sähkötyöturvallisuuskoulutus: sähkö- ja hybridiajoneuvot, jännitetyökoulutus sähköajoneuvoille, sähkö- ja hybridiajoneuvokoulutus). Työntekijän tulee käyttää palo- ja valokaarisuojattuja työvaatteita, jännitetyökaluja, jännitetyökäsineitä sekä valokaarikypärää. Työ tehdään aina pareittain.

Sähkö- ja hybridiautojen käsittelypisteen ulkopuolella on karanteenialue, jota valvotaan vuorokauden ympäri lämpökameroilla. Alueella säilytetään kierrätykseen tulevat sähkö- ja hybridiautot sekä kierrätykseen tulevat akut. Lisäksi ulkona on kannellinen lava, joka voidaan tulipalotilanteessa täyttää vedellä, ja jonne palava sähköajoneuvo voidaan nostaa jäähtymään.

Kun sähkö- tai hybridiautosta on saatu poistettua turvallisesti ajovoima-akku ja mahdolliset nesteet, loppu auto jatkaa samoihin kierrätysprosesseihin kuin polttomoottoriauto. Näitä prosesseja ovat auton rungon murskaus ja murskeen erottelu sekä jalostaminen raaka-aineeksi teollisuudelle. Kuusakoskella kaikki prosessit löytyvät samalta tontilta Heinolassa.

Kuva: Kuusakoski Oy