Uudenlainen biomuste lääketieteen 3D-tulostukseen

Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijat ovat kehittäneet biotulostusmusteen, jonka avulla on mahdollista 3D-tulostuksella valmistaa luonnollisen kaltaisia luun kudosmalleja. Tutkijat voivat hyödyntää uutta biotulostustekniikkaa esimerkiksi lääkekehityksessä, tulehdussairauksien luustovaikutuksien mittaamisessa sekä perinnöllisten luustosairauksien tutkimuksessa. 

Turun yliopiston Biotekniikan osastolla toimiva Osteoimmunologian työryhmä ja Åbo Akademin Farmaseuttisten tieteiden laboratorion Biomateriaalien ja lääkevalmistuksen työryhmä ovat kehittäneet uudenlaista biotulostustekniikkaa luun kudosmallien tuottamiseksi.

Biotulostuksessa kantasoluja sisältävät kudosmallit voidaan tulostaa haluttuun kolmiulotteiseen muotoon.

Tutkijoiden kehittämä biotulostusmuste on kantasoluja sisältävää geeliä, josta voidaan 3D-tulostuksella valmistaa halutun muotoisia ja luonnollisen kaltaisia kudosmalleja. Kyseessä on ensimmäinen emulsioperiaatteella toimiva biomuste, jolla on pystytty valmistamaan luukudosta.

Tutkijoiden kehittämän biomusteen rakenne on luonnollisen huokoinen, materiaali sopivan jäykkä tulostukseen ja sen sisältämät aineet tarjoavat soluille rakennusmateriaalia, joista luuta voi muodostaa.

’’Biomusteella voidaan tulostaa luonnollisen kaltaisia kudosmalleja farmakologiseen ja diagnostiseen testikäyttöön, mutta tulevaisuudessa on kiinnostavaa selvittää materiaalin soveltuvuutta myös regeneratiiviseen lääketieteeseen, kertoo Osteoimmunologian työryhmän johtaja dosentti Tuomas Näreoja.

Advanced Functional Materials -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa työryhmät valmistivat gelatiinista, pitkäketjuisesta sokerista ja nanoselluloosasta emulsion, johon voitiin sekoittaa kantasoluja ja tulostaa haluttuja rakenteita.

Lisää: Tiedeartikkeli Tutkimus    Advanced Functional Materials -lehdessä (LINKKI).