Tuulivoima kasvaa edelleen voimakkaasti

Kovista panostuksista aurinkovoimaan huolimatta tuulivoima on edelleen kasvamassa suurimmaksi uusiutuvan sähkön tuotantomuodoksi Suomessa, kertoo alan toimialayhdistys. Kesäkuun tilaston mukaan tuulivoiman rakentaminen jatkuu edelleen vahvana.

Tuulivoiman määrät lähes reaaliajassa – nyt piikitti

Suomessa tuulee eniten loka-maaliskuussa. Samaan aikaan sähkönkulutus on suurinta, joten tuulivoimatuotanto sopi hyvin Suomeen, kertoo alan tuottajajärjestö. Sen mukaan tuulivoimatuotanto on luonteeltaan vaihtelevaa mutta hyvin ennustettavaa. Määrää voi seurata lähes reaaliaikaisesti kantaverkkoyhtiö Fingridin ja Wind Europen nettipalvelusta.

Tuulivoimaloiden äänisaaste haittaa vain harvoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreet tutkimustulokset vahvistavat aiemmin saatuja tuloksia tuulivoimaloiden äänisaasteen vaikutuksista tuulivoima-alueilla. Ääni haittaa osaa alueella asuvia, mutta esimerkiksi laitosten infraäänien vaikutuksia oireiluun ei voitu todentaa, arvioidaan selvityksessä.

Selvitys: Tuulivoimaloista ei vaaraa muuttolinnuille

Tuulivoimaloista ei ole alan etujärjestön mukaan erityisemmin vaaraa muuttolinnuille. Suomessa on tehty ensimmäistä kertaa linnustovaikutusten seurantatutkimus. Kahden seurantavuoden aikana ei selvityksen mukaan havaittu yhtään linnun törmäystä tuulivoimalaan.