Suomi vetämään ilmakehätutkimusta

Suomen johtama ilmakehän Actris-tutkimushanke on valittu osaksi eurooppalaista tutkimusyksiköiden kokonaisuutta. Mukana ovat Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto sekä taustatahoina opetus- ja kulttuuriministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö.

Eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurien strategiafoorumi (ESFRI) on julkaissut uusitun tiekartan tutkimusvälineiden, -laitteistojen, -aineistojen ja -palvelujen kokonaisuuksista. Sarjassaan neljännelle tiekartalle oli tarjolla 21 hanketta, joista kokonaan uusia on kuusi.

Yksi uusista tiekartalle valituista hankkeista on Suomen johtama ACTRIS (Aerosols, Clouds and Trace gases Research Infrastructure), joka tarjoaa ilmastokehityksen tutkijoille viritetyn tutkimusympäristön ja mittausaineistoa ilmakehästä.

Suomen johtamassa hankkeessa tuotetaan tietoa pienhiukkasista, pilvistä ja hivenkaasuista erityisesti ilmastonmuutoksen, ilmanlaadun ja terveyden tutkimuksen tarpeisiin. ACTRISin avulla saadaan uutta tietoa myös seuraavaa Kansainvälisen ilmastopaneelin raporttia varten.

Pienhiukkaset ovat ilmastonmuutoksen mielenkiintoisin tutkimuskohde tällä hetkellä.

”Ilmastonmuutokseen liittyvien vuorovaikutusmekanismin selvittäminen edellyttää mm. pienhiukkasten synnyn ja kasvun tarkkaa tuntemista’’. Suomen Akatemian ilmakehätutkimuksen huippuyksikköä vetävä Markku Kulmala Helsingin yliopistosta korostaa.

Kulmalan mukaansa pienhiukkastiedon tarkentaminen vaatii kattavaa havaintoaineistoa ja laajaa kansainvälistä mittausverkostoa. Mittausaineistoja voivat hyödyntää myös eri alojen yritykset omassa toiminnassaan.

”Suomalaisittain merkittävää on se, että arvoltaan noin 450 miljoonan arvoista ja liikevaihdoltaan jopa 50 miljoonan euron tutkimusinfrastruktuuria tullaan johtamaan jatkossa Helsingin Kumpulasta”, sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkimuspäällikkö Sanna Sorvari, joka vetää ACTRIS-hanketta yhdessä Markku Kulmalan kanssa.

ESFRI:n tiekartta (LINKKI, pdf)

Kuva: Edinburgin observatorio on yksi osa eurooppalaista ilmastotutkimuksen tutkimusverkostoa.

ACTRIS-tutkimusympäristöt (LINKKI)

TAUSTAA: Suomen tutkimusinfran tiekartta

Suomella on oma tutkimusympäristöt listaava tiekartta, joka valmistui vuonna 2014. Siinä määritellään kuuluvat kansalliset yksiköt vuosille 2014-2020.

Suomen Akatemia rahoittaa kansallisesti merkittävien ja tieteellistä tutkimusta edistävien tutkimusympäristöjen hankkimista, perustamista tai olemassa olevien palvelujen vahvistamista ja laajentamista.

Suomen tiekarttadokumenteissa on lueteltu suomalaisten kumppanuudet myös eurooppalaisissa infrastruktuurihankkeissa (ESFRI) sekö kansainväliset tutkimusympäristöt, joihin Suomi on liittynyt valtiosopimuksin sekä paikalliset, tutkimusorganisaatioiden merkittäviksi nimeämät ympäristöt.

LISÄÄ: Suomen tutkimusympäristöt (LINKKI)