Digitekniikka vähentää liikenteen päästöjä

Euroopan komissio on julkaissut ehdotuksen vuoteen 2030 tähtäävästä ilmasto- ja energiapaketista. Tiedonannossaan komissio linjaa päästöjen vähentämiseksi vähäpäästöiset tai täysin päästöttömät moottoriratkaisut sekä liikennejärjestelmän optimointi ja tehokkuus uusimman digitekniikan avulla.

Suomen tavoitteeksi esitetään päästöjen vähentämistä 39 prosenttia vuodesta 2005 vuoteen 2030 päästökaupan ulkopuolella. Liikenteen osalta biopolttoaineilla on selkeä rooli komission vähennystavoitteissa yhdessä uuismman älytekniikan kanssa.

Vähäpäästöisiä käyttövoimia ovat esimerkiksi biopolttoaineet, sähkö ja vety. Vähäpäästöisten ja päästöttömien liikennevälineiden tavoitetta edistäisi etenkin ajoneuvokaluston uudistuminen. Liikenteen osuus päästökauppaan kuulumattomista päästöistä on noin 40 prosenttia.

Paikkatiedon lisäksi älyliikenne tarvitsee reaaliaikaista tietoa. Sitä voidaan kerätä busseista ja muista julkisen liikenteen välineistä. Kuva Here.
Paikkatiedon lisäksi älyliikenne tarvitsee reaaliaikaista tietoa. Sitä voidaan kerätä busseista ja muista julkisen liikenteen välineistä. Kuva Here.

Liikenteen digitalisaatiolla on liikennejärjestelmän tehokkuuden parantamisessa liikenneministeri Anne Bernerin mukaan keskeinen rooli. Se mahdollistaa hänen mukaansa uusia, eri liikennemuotoja yhdistäviä liikennepalveluita ja älykkäillä logistiikkaratkaisuja.

’’Liikenteen osalta on positiivista, että kehittyneillä biopolttoaineilla on selkeä rooli komission lähestymistavassa’’, toteaa myös Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Myös sähkö tulee olemaan tärkeässä roolissa liikenteen tehostamisessa.”Katseet on käännettävä öljyn käytön nopeaan vähentämiseen liikenteessä ja lämmityksessä”, sanoo johtaja Jukka Leskelä Energiateollisuus ry:stä

EU:n yhteisistä päästövähennystavoitteista vuoteen 2030 sovittiin Eurooppa-neuvostossa lokakuussa 2014. Päästökauppasektorilla kasvuhuonekaasupäästöjä tulee vähentää 43 ja taakanjakosektorilla 30 prosenttia verrattuna vuoden 2005 tasoon.

LISÄÄ:  European Comission Press Release: Energy Union and Climate Action: Driving Europe’s transition to a low-carbon economy (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!