Amerikkalaistutkijoilta akkukeksintö

Litium-ilma-akut ovat kiinnostava tekniikka sähköautoille ja kannettaville elektronisille laitteille, koska ne voivat tuottaa energiaa suhteessa niiden painoon. Amerikkalaisen MIT-korkeakoulun tutkijat ovat kehittäneet uudenlaista litium-happi-kemiaa, jota voitaisiin käyttää myös suljettuna akkuna.

Amerikkalaisen Massachusetts Institute of Technology eli MIT:n tutkijat lupailevat uudelle akkukeksinölle vastaavaa teoreettista suorituskykyä kuin nykyiset litium-ilma-akut, mutta ylittäen niiden epäkohdat. Aiemmin Litium-ilma-akkujen ongelmana on, että ne hukkaavat paljon ladatusta energiasta lämpönä, hajoavat suhteellisen nopeasti ja vaativat ylimääräisiä komponentteja pumppaamaan sekä puhdistamaan happikaasua sisään ja ulos, avoimessa kennokokonaisuudessa.

Uutta akkukäsitettä tutkijat kutsuvat nanolithisen katodin akuksi. Sen jännitteiden epäsuhta akun latauksessa ja purkamisessa on saatu putoamaan 1,2 voltista 0,24 volttiin. Siinä happea ei päästetä missään vaiheessa palaamaan kaasumaiseen muotoon ja tekemisiin kostean ulkoilman kanssa, joten ylimääräiset hapen puhdistuksen laitteet voidaan jättää pois.

Happi pysyy akun sisällä kiinteänä ja muuntuu suoraan kolmen redox-tilan välillä, samalla kun sitoutuu kolmen kiinteän kemiallisien yhdisteen muodossa (Li2O, Li2O2 ja LiO2). Perinteisessä litium-happi-akussa hapen muunnokset kaasumaisten ja kiinteän muodon välillä tuottavat materiaaleihin suuren määrän muutoksia, jotka ennen pitkää pilaavat rakenteiden sähköistä johtavuutta eli rajoittavat akun käyttöikää.

LISÄÄ: Nanobitteja.fi (LINKKI) ja MIT News:n artikkeli (LINKKI)

Kuva: MIT

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

 

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639