Nanotekniikka tuo älykkäät keinorustot

Oulun yliopistossa kehitetään älykkäitä keinorustoja nanotekniikan sekä uusien anturirakenteiden avulla. Vaikka nanotekniikkaa on käytetty jo laajasti elektroniikassa ja uusissa materiaaleissa, niiden hyödyntäminen esimerkiksi solubiologian ja regeneratiivisen lääketieteessä on varsin uutta.

Nanotieteen palkinto Suomeen

Aalto-yliopiston nanotekniikan professori Esko Kauppinen on saanut ensimmäisenä suomalaisena Unescon nanotieteen palkinnon. Kauppisen tutkimusaloja ovat nanohiilimateriaalit ja hiilen nanonuput. Palkinto myönnettiin Aalto-yliopiston professori Esko Kauppiselle tunnustuksena huomattavasta myötävaikuttamisesta nanotieteen ja -teknologian alan kehitykseen.  Kauppisen tutkimusalaa ovat nanohiilimateriaalit ja hiilen nanonuput, joista on julkaistu noin 150 tutkimusartikkelia. Nanonupuista ja nanoputkista kehitetään Kauppisen ryhmässä ohutkalvoja uudenlaisiin elektroniikkasovelluksiin,…

NSD2018: Jyväskylä haluaa nanolle lisää näkyvyyttä

Jyväskylän yliopiston nanotiedekeskus järjestää kansainvälisen Nanoscience Days konferenssin lokakuun 9.-10. päivä välittääkseen uusinta tietoa nanotieteen ja nanoteknologian viimeisimmistä saavutuksista uusimmista lääkeratkaisuista uusimpiin anturitekniikoihin.

Jyväskylä laajentaa nanoverkostoaan

Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskus tulee osaksi israelilaisen Bar-Ilanin yliopiston koordinoimaa kansainvälistä poikkitieteellisten nanotiedekeskusten verkostoa. Tarkoitus on tehdä entistä laajemmin tutkimus- ja koulutusyhteistyötä.

Uusi läpimurto: Nanotekniikalla vedestä vetyä

Oululaiset mikroelektroniikan tutkijat ovat mukana tieteellisessä läpimurrossa, jolla voidaan edistää merkittävästi vihreän energian tuotantoa. Uusi nanotekniikkaan perustuva katalysaattori voi tulevaisuudessa mahdollistaa laajamittaisemman vedyn tuotannon uusiutuvista energialähteistä.

Jyväskylä panostaa nanotutkimukseen

Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskus on kehittynyt uusimman selvitysraportin mukaan merkittäväksi poikkitieteellisen nanotutkimuksen keskukseksi. Siellä tehtyjen julkaisujen taso, että kansainvälinen näkyvyys ovat lisääntyneet. Keskuksessa on useita alansa kansainvälisessä kärjessä tai sen tuntumassa olevia tutkijoita

Suomalainen nanotekniikan yritys investoi rajusti

Nanotekniikan suomalaisyritys Canatu on saanut 22 miljoonan euron lisärahoituksen liiketoimintansa kehittämiseen. Summasta 12 miljoonaa euroa on Euroopan investointipankin lainaa, joka on tarkoitettu tuotantokapasiteetin ja tuotekehityksen kasvattamiseen.

Parempia ledejä valaistukseen

Kalifornian Santa Barbaran yliopiston tutkijat ovat tunnistaneet nykyisten ledien atomirakenteessa vikoja, jotka leikkaavat tarpeettomasti ledien valotehoa. Uusien rakenteiden avulla tutkijat uskovat voivansa kehittää entisä tehokkaampia ja pitkäkestoisempia ledejä.

Epäsymmetrinen antenni sopii pienempään tilaan

Teksasin Austinin yliopiston tutkijat ovat kehitelleet antennin, joka pystyy käsittelemään saapuvia ja lähteviä radio-aaltosignaaleja toisistaan riippumatta. Ratkaisussa ei tarvita erillistä isolaattoria, joita käytetään yleisesti antennijärjestelmissä.