Suomalaisopettajat eivät tykkää koodaamisesta

Suomalaisten opettajien asenteet digitaalisten taitojen opettamiseen ovat kielteisemmät kuin Kiinassa.  Erityisesti asenteet koodaustaitojen opettamista kohtaan ovat merkittävästi Kiinaa negatiivisemmat, selviää uudesta vertailututkimuksesta.

Porin yliopistokeskuksen toteuttamassa yhteistutkimushankkeessa selvitettiin eroavaisuuksia peruskoulun opettajien suhtautumisesta tulevaisuuden it- ja työelämätaitojen opettamiseen Suomen ja Kiinan välillä, erityisesti koodauksen osalta.

Suomalaisten ja kiinalaisten opettajien ohjelmointitaidoista ei löytynyt juurikaan eroja – molemmissa maissa opettajien ohjelmointitaidot olivat tosin keskimäärin melko alhaisia. Lisäksi osa opettajista ilmaisi koodauksen olevan heille täysin vieras alue.

Porin yliopistokeskuksen johtaja, tutkimusta johtanut professori Jari Multisilta pitää saatuja tutkimustuloksia huolestuttavina.

’’Tämä on suomalaisen koulujärjestelmän haaste, johon tulee reagoida nopeasti’’, Multisilta sanoo.

Kiinalaiset opettajat suhtautuvat selvityksen mukaan myönteisemmin teknologiamurrokseen ja kokivat it-taidoista olevan hyötyä oppilaille sekä opetuksessa, että myöhemmin työelämässä. Lisäksi kiinalaisten opettajien asenteet tulevaisuudentaitojen opettamiseen osana peruskouluopetusta on positiivisemmat kuin suomalaisilla opettajilla.

Eroavaisuuksia nousi jonkin verran opetusmenetelmistä ja teknisten laitteiden käytöstä. Suomalaisissa kouluissa käytetään oppitunneilla älypuhelinta, kun vastaavasti kiinalaisissa kouluissa käytetään tietokoneita ja tabletteja. Sen sijaan

Ohjelmointi tuli Suomessa osaksi peruskoulujen opetussuunnitelmaa syksyllä 2016. Ohjelmointia opetetaan aineopetuksen ohessa kaikilla luokilla ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen saakka.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 559 vastaajaa, joista 406 oli Kiinasta ja 153 Suomesta.

Beijing Normal Universityn ja Tampereen teknillisen yliopiston rahoittama yhteistutkimushanke ”Joint Study of Teaching and Learning in Coding Skills in China and Finland: Coding Skills as a Success Factor for a Society ” selvittää eroavaisuuksia  suomalaisten ja kiinalaisten opettajien asenteissa teknologiaympäristöön.

Kuvituskuva: Microsoft

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue tästä ilmaiseksi!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2017