Litium-akkujen kemiantehdas Kokkolaan

Akkumateriaalin kaivuuta valmisteleva Keliber sijoittaa tehtaansa Kokkolaan Industrial Park -teollisuusalueelle. Yhtiön litiumesiintymät ja tulevat kaivokset sijaitsevat Kaustisella, Kokkolassa ja Kruunupyyssä.

Kaivoksista saatava malmi käsitellään ensin Kaustisen Kalavedelle rakennettavassa rikastamossa, mutta tehdas jossa malmirikaste jatkojalostetaan litiumkarbonaatiksi, sijoitetaan Kokkolaan KIP:n teollisuusalueelle. Tulevalla tehdasalueella on valmiit vedenpuhdistus- ja jätteenkäsittelyratkaisut.

Kuva: keliber Oy

Alueella toimii useita merkittäviä kemianteollisuuden toimijoita, joiden välillä on yhteistyötä mm. kulunvalvonta-, vartiointi- ja turvallisuuspalveluissa, palo- ja pelastustehtävissä sekä lakisääteisissä ympäristötarkkailuissa.

”Lisäksi kemiantehtaan sijainti Kokkolassa tarjoaa meille tulevaisuudessa enemmän joustavuutta erilaisissa markkinatilanteissa. Näemme myös, että tällä päätöksellä on myönteinen vaikutus litiumtuotantomme rahoitusneuvotteluihin ja rahoitusratkaisun toteutumiseen”, toteaa Keliberin toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

LISÄÄ: Keliberin kaivosprojekti Uusiteknolofia.fi:ssä (LINKKI).

Aloituskuva: Keliberin kaivoksesta rikastettu lopputuote on akkulaatuinen litiumkarbonaatti (Li₂CO₃ min. 99,5 %), jota voidaan käyttää esimerkiksi akkukemikaalien valmistuksessa.

 

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016