Sähköpyörien litiumakuille tarvitaan keräysjärjestelmä

Pirkanmaalla ja pääkaupunkiseudulla pilotoitiin viime vuonna muun muassa sähköpyörissä ja tasapainoskoottereissa käytettyjen isojen litiumakkujen keräystä. Sähköavusteisten pyörien yleistyessä tarve valtakunnalliselle keräysjärjestelmälle korostuu.

Puolen vuoden pilotin aikana seitsemään pilottipisteeseen akkuja palautettiin alle sata. Kaksi kolmasosaa kerätyistä akuista oli litiumakkuja ja vajaa viidennes jäi tunnistamatta vastaanottovaiheessa puutteellisten tai epäselvien merkintöjen vuoksi.

Noin kolmasosa pilotissa kerätyistä akuista tunnistettiin sähköisten liikkumavälineiden akuiksi. Pyörien myynti on vasta käynnistymässä ja kasvanee nopeasti, jos valtio lähtee tukemaan pyörien hankintaa 400 euron tuella. Kerroimme ehdotuksesta eilisessä uutisessa.

Akkujen keruun ongelmana on akkutyyppien tunnistettavuus. ’’Vastaanottavalta toimijalta vaaditaan ammattitaitoa ja kokemusta arvioida akun ominaisuuksia ja alkuperää, jotta akku voidaan käsitellä ja kierrättää oikein ja turvallisesti, kertoo keräyspilotin ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut Liisa-Marie Santakoski kertoo.

Laki velvoittaa akkujen tuottajia eli käytännössä maahantuojia järjestämään kierrätyksen. Isoille litiumakuille ei ole vielä olemassa tuottajien yhdessä järjestämää valtakunnallista keräysjärjestelmää kuten paristoille ja pienakuille.

Kuluttajan tuleekin nykytilanteessa ottamaan yhteyttä maahantuojaan, kun esimerkiksi sähköpyörän akku tulee tiensä päähän. Isoja litiumakkuja ei saa toimittaa paristojen-, lyijyakkujen- tai sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteisiin eikä missään tapauksessa heittää sekajätteeseen.

’’Euroopassa esimerkiksi sähköpyörien akkuja vastaanotetaan yleisesti maahantuojien myynti- ja huoltoliikkeissä, joista löytyy tarvittavaa ammattitaitoa arvioida akkujen kuntoa, ominaisuuksia ja alkuperää. Pilotin perusteella keräyksen keskittäminen ainakin aluksi sähköisten liikkumisvälineiden myynti- ja huoltoverkostoon voisi olla hyvä tapa edetä myös Suomessa’’, Santakoski sanoo.

Valtakunnallisen keräysjärjestelmän aikaansaaminen edellyttää pilotin osapuolten mukaan tuottajien yhteistyötä. Järjestelmän tavoite on paitsi palvella kuluttajia myös tukea läpinäkyvyyttä ja tasapuolisuutta kierrätyskustannusten jakautumisessa akkujen tuottajille.

Vuonna 2016 isoja kuluttajakäyttöön tarkoitettuja akkuja tuotiin markkinoille noin 100 tonnia.

LISÄÄ: Sähköpyörien hankintaan tukea – akkujen kierratystä pilotoitu, Uusiteknologia.fi -uutinen 20.3.2018 (LINKKI)