Hallitumpaa spintroniikkaa uusilla materiaaleilla

Spintroniikan edistymisen esteenä on ollut spinien hallinnan menetys. Asia on kiusannut tutkijoita jo vuosia. Nyt yhdysvaltalaisen Nebraska-Lincolnin yliopiston fyysikot ovat tunnistaneet materiaalin, jonka kiteinen rakenne pystyy paremmin ylläpitämään elektronin spinin.

Kun nykyään hyödynnetään elektronin varausta määrittämään 1 tai 0, aikanaan samalla tavalla spintroniset laitteet voivat lukea elektronin spinin orientaatiota ylös tai alas.  Erityisesti rakenteet, jotka operoida molemmilla tavoilla voivat käsitellä ja tallentaa informaatiota nopeuksilla, jotka ylittävät helposti nykyiset markkinoiden käytettävissä olevat piirit.

Kuitenkin elektronin spinin orientaatio voi kääntyä kvanttimaailmaan oikuista varsin herkästi. Yksi lupaava ratkaisu liittyy jännitteen käyttämiseen porttiin, joka jo nykyään sanelee elektronien virtaa. Jännite voi ”kirjoittaa” elektronien spinin ylös tai alas.

Mutta piirien nanoskooppisessa rakenteessa olevat väistämättömät viat voivat muuttaa elektronien nopeutta tai liikerataa ja sitä kautta muuttaa tarkoitettuja spintiloja ennen kuin prosessori saa ne luettua, mikä johtaa virheisiin.

Yliopistossa tehtyjen laskelmien perusteella kiteisellä vismutti-indiumoksidi materiaalilla on atomista symmetriaa, joka näyttää kiinnittävän elektronin spinin tiettyyn suuntaan, joka on riippumaton sen momentista.

Löydön myötä insinöörit voisivat alkaa käyttää jännitettä sanelemaan spiniä murehtimatta sitä, miten viat vaikuttavat elektronin momenttiin.

Lisää: Nanobitteja.fi (LINKKI) ja yliopiston tietodeuutinen (LINKKI)